mask

Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây nhà kiên cố trên đất lâm nghiệp

(Baonghean.vn)- Cử tri Yên Thành phản ánh: Trên địa bàn tình trạng xây nhà kiên cố trên đất lâm nghiệp, đất cho thuê để làm trang trại, gia trại xẩy ra nhiều, đề nghị huyện có biện pháp xử lý dứt điểm.

Vấn đề cử tri phản ánh, UBND huyện Yên Thành trả lời như sau:

Về thực trạng xây dựng nhà trên đất lâm nghiệp:

Qua kết quả rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện có 19 xã với 454 trường hợp xây dựng nhà trên đất lâm nghiệp, chủ yếu là xây dựng nhà kiên cố và bán kiên cố (107 trường hợp xây nhà kiên cố; 263 trường hợp xây dựng nhà bán kiên cố; 02 trường hợp xây dựng móng; 11 trường hợp xây dựng nhà tạm). Các trường hợp xây dựng trên đất lâm nghiệp tập trung chủ yếu là các hộ tham gia xây dựng vùng kinh tế mới trên tuyến đường 22 và xã Đồng Thành.

Nếu phân theo thời gian xây dựng thì trước năm 2005 có 300 trường hợp; từ năm 2005- 2010 có 106 trường hợp; từ năm 2011 tới nay có 48 trường hợp. Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của các xã và quy hoạch nông thôn mới thì có 436 trường hợp phù hợp quy hoạch đất ở nông thôn; 18 trường hợp vi phạm quy hoạch.
Lấn chiếm công trình thủy lợi ở Đô Thành ( ảnh minh họa, Văn Trường)
Lấn chiếm công trình thủy lợi ở Đô Thành ( ảnh minh họa, Văn Trường)

Về thực trạng xây nhà trên đất cho thuê để làm trang trại, gia trại

Qua kết quả rà soát hiện nay trên địa bàn huyện có 30 xã với 293 trường hợp xây dựng nhà trên đất cho thuê làm trang trại, gia trại (với 18 trường hợp xây dựng nhà kiên cố; 65 trường hợp xây dựng  bán kiên cố; 02 trường hợp tại xã Thịnh Thành đã xây dựng móng nhà; 208 trường hợp xây dựng nhà tạm và lán trại). Các trường hợp xây dựng nhà kiên cố, bán kiên cố trên đất trang trại, gia trại chủ yếu do UBND các xã cho thuê. 

Thời gian xây dựng nhà kiên cố, bán kiên cố từ trước năm 2005 là 30 trường hợp (6 trường hợp kiên cố); từ năm 2005- trước 2010 có 25 trường hợp; từ năm 2011 đến nay có 28 trường hợp và 02 trường hợp xây móng. Thời gian gần đây có một số hộ sau khi chuyển đổi ruộng đất đã xây dựng nhà tạm trên đất do UBND các xã cho thuê để làm trang trại, gia trại theo đề án phát triển kinh tế trang trại, gia trại của UBND huyện.

Về tiến độ xử lý

Sau khi UBND huyện ban hành phương án xử lý, UBND các xã đã tiến hành thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên,triển khai ký cam kết cho các hộ  không tiến hành xây dựng nhà, trong điều kiện cần thiết phải xây dựng nhà tạm với mục đích bảo vệ thì phải xin phép chính quyền UBND các xã. Các trường hợp đã xây dựng nhà phải giữ nguyên hiện trạng.

Đến nay đã có 351 trường hợp ký cam kết (58 trường hợp trên đất lâm nghiệp, 293 trên đất trang trại gia trại, đã triển khai ký cam kết thêm 40 hộ  không tiến hành xây dựng nhà trái phép trên đất Lâm nghiệp so với tháng 6 năm 2015). Các trường hợp đủ điều kiện xử lý hợp thức hóa thì tiến hành lập hồ sơ xử lý không tiến hành ký cam kết.

Hiện đã có 14 xã đã lập hồ sơ xử lý hành chính, gồm: Thịnh Thành, Long Thành, Tây Thành, Nam Thành, Liên Thành, Quang Thành, Thọ Thành, Đồng Thành, Công Thành, Mã Thành, Minh Thành, Văn Thành, Sơn Thành và Lăng Thành; 15 xã chưa tiến hành lập hồ sơ xử lý hành chính, gồm: Hợp Thành, Khánh Thành, Nhân Thành, Viên Thành, Bảo Thành, Lý Thành, Hậu Thành, Hoa Thành, Hồng Thành, Mỹ Thành, Vĩnh Thành, Đức Thành, Đô Thành, Kim Thành, Tân Thành.  Đối với xây dựng nhà tạm, lán trên đất trang trại gia trại: Tiếp tục thực hiện công tác quản lý theo đề án phát triển kinh tế trang trại, gia trại đã được UBND huyện ban hành.

Nguyên nhân của các tồn tại nói trên là do : Thứ nhất, trong thời gian qua UBND các xã tuy đã triển khai thành lập Ban chỉ đạo tiến hành ký cam kết nhằm ngăn chặn các trường hợp phát sinh. Tuy nhiên chưa tập trung để đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp đủ điều kiện để hợp thức hóa theo quy định. Một số hộ dân chưa có nguyện vọng lập hồ sơ để hợp thức hóa vì kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Xây nhà trai phép trên kênh Vũ Giang đoạn qua địa bàn xã Liên Thành ( ảnh minh họa, Đào Thọ)
Xây nhà trai phép trên kênh Vũ Giang đoạn qua địa bàn xã Liên Thành ( ảnh minh họa, Đào Thọ)

Thứ hai, Do Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp lấn chiếm, xây dựng nhà hiện nay phù hợp với quy hoạch thì phải tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trước khi lập hồ sơ đề nghị cho hợp thức hóa dẫn đến quy trình kéo dài.

Mặt khác công tác cán bộ của một số xã có thay đổi trong đợt đại hội Đảng bộ xã vừa qua nên các xã chưa thực sự vào cuộc để xử lý. Hầu hết chỉ mới dừng lại ở việc lập biên bản, ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, chưa tiến hành tháo dỡ đối với các trường hợp không đủ điều kiện hoặc lập hồ sơ đề nghị hợp thức hóa đối với các trường hợp đủ điều kiện.

- Đối với đất dọc tuyến đường 22 do hiện nay đang có sự chồng chéo giữa các hộ dân và đất thực hiện dự án TH, dự án trồng rừng Việt Lào, hiện nay đang tiến hành rà soát ranh giới để thống nhất. 

Người dân đổ đất cơi nới ở lòng kênh để xây nhà ( ảnh minh họa, Đào Thọ)
Người dân đổ đất cơi nới ở lòng kênh để xây nhà ( ảnh minh họa, Đào Thọ)

 Về giải pháp:  trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã lập hồ sơ xử lý theo Phương án đã được phê duyệt để xử lý cho các hộ dân.

- Tổ chức xử lý tất cả các trường hợp vi phạm (ký cam kết, xử lý vi phạm, tháo dỡ các trường hợp không đủ điều kiện hợp thức hóa, hướng dẫn các hộ đủ điều kiện hợp thức hóa lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận... 

- Đối với các xã Lăng Thành, Tân Thành, Tiến Thành, dọc tuyến đường 22: Chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất tổng thể, các điểm khu dân cư dọc theo tuyến đường 22 sau khi đã thống nhất xong ranh giới để thực hiện dự án TH và trồng rừng Việt Lào. 

- Thường xuyên theo dõi giám sát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, nhất là các trường hợp có đất lâm nghiệp, đất thuê làm trang trại, gia trại kịp thời xử lý vi phạm; định kỳ hàng năm thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để nâng cao trách nhiệm quản lý đất đai nói chung và đất lâm nghiệp, đất cho thuê làm trang trại, gia trại nói riêng.

PV ( TH)

Tin mới