mask

Xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định Luật Quy hoạch

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, diễn ra sáng 15/7.
Ảnh: Đ.C
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tham gia có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Đ.C

Những kết quả bước đầu

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương.

Sau hơn 1 năm triển khai Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định...

Về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch Quốc gia; thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch cấp tỉnh ... Đến nay, một số địa phương đã xây dựng xong và đang trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Ảnh: Đ.C
Một góc TP Vinh. Ảnh tư liệu Đào Tuấn

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, các địa phương đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Theo đó, các ý kiến cho rằng, việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 là chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Luật Quy hoạch không có quy định về trình tự điều chỉnh cục bộ. Đồng thời, một số bộ, ngành và địa phương còn có cách hiểu khác nhau khi xác định các quy hoạch thuộc phạm vi áp dụng tại Điểm a, Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. Do vậy, việc áp dụng quy định của Luật Quy hoạch đối với việc điều chỉnh các quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực sẽ mất nhiều thời gian hơn so với trước đây, không bảo đảm sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành...

Ngoài ra, việc bố trí kinh phí để lập hoặc điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và việc xử lý các quy hoạch thuộc đối tượng phải dừng do không còn phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến quy hoạch hiện chưa có văn bản hướng dẫn, gây khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương khi triển khai.

Tập trung triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận kết quả bước đầu trong công tác triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ của các bộ, ngành, các địa phương.

Phó Thủ tướng nhận định, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, đây là quy hoạch mới, lần đầu tiên áp dụng, cùng một lúc 64 tỉnh, thành.

Các bộ, ngành và địa phương cần triển khai quyết liệt một số giải pháp cụ thể: Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Ảnh: Đ.C
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Ảnh VGP/Nhật Bắc (Chinhphu.vn)

Tập trung triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, trong đó đối với quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch không gian biển Quốc gia, quy hoạch sử dụng đất Quốc gia, các bộ cần khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Chính phủ thông qua trong tháng 12/2019 để làm căn cứ cho việc triển khai lập các quy hoạch này, báo cáo trình Quốc hội thông qua trong năm 2021.

Đối với quy hoạch ngành Quốc gia, quy hoạch tỉnh, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2019 theo quy định để làm căn cứ cho việc triển khai lập các quy hoạch này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2020 và năm 2021. Đối với Đề án phân vùng cần sớm hoàn thiện để báo cáo Hội đồng quy hoạch Quốc gia cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua trong tháng 12/2019 để làm cơ sở triển khai lập quy hoạch các vùng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần tập trung ưu tiên bố trí vốn để lập các quy hoạch ngành Quốc gia, quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Tin mới