Xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị tổng kết công tác nội vụ, chiều 24/1.

Chiều 24/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Siết chặt quản lý biên chế

Năm 2018, ngành Nội vụ đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nghệ An là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế.

Trong đó đã thẩm định đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cho 32/36 sở, ngành; thẩm định xong đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho 15/21 huyện thành phố, thị xã; trình Bộ Nội vụ phê duyệt cho 414 đối tượng nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay theo Nghị định 108 của Chính phủ. Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành Đề án CCHC điểm tại 7 đơn vị điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm (đến nay, 55/55 cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt); đã có 395 người được thẩm tra đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay.

Công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực. Thứ hạng về CCHC, xếp loại các chỉ số PAPI, PAXINDEX, PCI năm 2018 của tỉnh được nâng lên.

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu trong năm 2019, ngành Nội vụ cần tiếp tục tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy có hiệu quả.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính mặc dù đã có chuyển biến, tuy nhiên chưa có các giải pháp đột phá, còn tình trạng cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Vì vậy, ngành Nội vụ cần tăng cường các giải pháp để nâng thành tích xếp hạng về cải cách hành chính của tỉnh, nhất là năm 2019, Sở Nội vụ cần tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện năm Cải cách hành chính; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Hồng Vinh lưu ý ngành cần xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ cần nghiên cứu đổi mới quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh và đề án sáp nhập các xóm, khối, bản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm; rà soát, tổng hợp số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức đơn vị báo cáo thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Cùng  đó, ngành Nội vụ cần quan tâm, chăm lo xây dựng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Thanh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới