mask

Xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bất kể đó là ai

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức sáng 15/9.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương đến 138 điểm cầu ở các địa phương, các quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, với hơn 4.600 đại biểu tham dự, điểm cầu Trung ương có hơn 400 đại biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bất kể đó là ai ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên, Hội nghị toàn quốc của tất cả các cơ quan nội chính được tổ chức. Những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả quan trọng; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt các đồng chí chủ trì Hội nghị trình bày Báo cáo tóm tắt “Tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bất kể đó là ai ảnh 2
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các cơ quan nội chính là  lực lượng nòng cốt, trung kiên; là thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan nội chính trong thời gian tới; trong đó, phải nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, giải pháp; có chương trình hành động cụ thể, chặt chẽ, bài bản, khoa học. 

Đặc biệt, với vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, các cơ quan nội chính phải làm đúng vai, thuộc bài; thực sự am hiểu và luôn luôn giữ nghiêm các nguyên tắc pháp luật, quy chế, quy định; nhất là phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao cho mình. 

Cùng với đó, phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động; phân công, tổ chức công việc cụ thể, khoa học; xây dựng chương trình hành động để kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính một cách chặt chẽ, bài bản, lớp lang; tránh tình trạng làm hình thức theo kiểu phong trào, được chăng hay chớ; đặc biệt càng không được làm động tác giả.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương… Đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời và hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; gắn xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bất kể đó là ai ảnh 3
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt nhấn mạnh tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng và chế độ ta, do vậy Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật hình sự đối với những người vi phạm bất kể đó là ai.

Gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trước hết là sự nêu gương quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương

Kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết trong cán bộ, đảng viên, viên chức, công chức.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm, tôn trọng Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, học hỏi Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; chịu sự giám sát của Nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tin mới