Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

Xứng đáng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành Kiểm sát

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát Nghệ An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích nổi trội dẫn đầu cả nước, góp phần tích cực trong việc ổn định chính trị, đảm bảo trật tự trị an xã hội, phục vụ tốt cho công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), đánh dấu sự ra đời của VKSND - một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy Nhà nước ta. Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 01 ngày 01/01/1961 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thời kỳ đầu thành lập, VKSND tỉnh Nghệ An đã vượt lên trên thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự trị an thời kỳ đầu của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng quan hệ sản xuất mới ở Miền Bắc. Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước ngành đã làm tốt nhiệm vụ “Tăng cường pháp chế và kỷ luật thời chiến, củng cố hậu phương, tích cực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến”.

Hòa bình lập lại, ngành từng bước vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập trung kiểm sát, phục vụ việc hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đấu tranh trấn áp tội phản cách mạng, tổ chức trốn đi nước ngoài, tội phạm kinh tế, hình sự, làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ...

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: P.V

Trong những năm đổi mới đất nước, quán triệt quan điểm đổi mới toàn diện và các nhiệm vụ cải cách tư pháp được đề cập trong các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt từ khi có Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngành Kiểm sát Nghệ An đã có nhiều đổi mới trong nhận thức và hành động cả về tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ;

Luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, nhất là Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, các Nghị quyết 37, Nghị quyết 63, 96 của Quốc hội (khóa XIII), Nghị quyết 96 Quốc hội (Khóa XIV) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác với những thành tựu nổi bật;

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Hội nghị điển hình tiên tiến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: P.V

Trung bình mỗi năm đơn vị thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết hơn 2.500 vụ án hình sự, thụ lý kiểm sát việc giải quyết hơn 7.000 vụ việc dân sự, hành chính. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự luôn được chú trọng, tập trung thực hiện tốt, đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thời gian qua, VKSND hai cấp Nghệ An đã phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp tập trung chỉ đạo, phối hợp giải quyết nhiều vụ án trọng điểm, án xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án ma túy đặc biệt lớn, án tham nhũng, kinh tế, được dư luận quan tâm, đồng tình, ủng hộ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, đã tổng hợp các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị UBND hai cấp, sở, ban, ngành hữu quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, bảo đảm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung thực hiện tốt hơn công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và có nhiều chuyển biến tích cực; có nhiều biện pháp làm tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật.

Đoàn cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: P.V

Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động tư pháp và yêu cầu các cơ quan hữu quan áp dụng những biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Chất lượng các kháng nghị, kiến nghị được nâng lên góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

 Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiện toàn, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, thực thi pháp luật và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả lĩnh vực công tác; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành.

Từ những buổi đầu mới thành lập, Viện Kiểm sát tỉnh có 4 tổ công tác ở cấp tỉnh với số lượng cán bộ là 18 người, trong đó có 5 Kiểm sát viên cùng 18 Viện kiểm sát cấp huyện, mỗi đơn vị có từ 1 đến 3 cán bộ; nhưng với nhận thức sâu sắc vai trò công tác cán bộ, suốt 60 năm qua, VKSND tỉnh Nghệ An đã kiên trì chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng làm nền tảng cho hoạt động kiểm sát.

Đến nay, VKSND tỉnh Nghệ An có 11 đơn vị cấp phòng cùng 21 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; tổng số cán bộ công chức và người lao động VKSND hai cấp hơn 400 người; 83,6% là đảng viên, 0,3% cán bộ có trình độ tiến sỹ, 17,9% cán bộ có trình độ thạc sĩ, 81% cán bộ có trình độ đại học.

VKSND hai cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo cải cách Trung ương, chương trình công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính, cải tiến phương pháp lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm sát viên; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, công chức và các điều kiện bảo đảm hoạt động, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, quản lý nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế.

Viện Kiểm sát nhân dân Nghệ An thường xuyên có nhiều hoạt động xã hội, tri ân, đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa thiết thực. Ảnh: PV

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thi đua, khen thưởng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm các phong trào thi đua thiết thực, gắn với kết quả thực hiện vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương; công tác khen thưởng chính xác, kịp thời hơn nên đã phát huy ý nghĩa tích cực; tổ chức phát động, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và có ý nghĩa thiết thực theo yêu cầu của ngành để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Từng bước bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của ngành, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.  

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia Giải thể thao truyền thống Chào mừng 64 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V
Những phần thưởng cao quý dành cho đơn vị:
- VKSND tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhất năm 1990;
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2002;
- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2015;
- Từ năm 1993 đến năm 2001, năm 2003, năm 2008 và liên tục từ năm 2010 đến năm 2019 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ,
- Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân.
- Nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước; VKSND tối cao khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tăng cường công tác, quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tiến độ, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020), VKSND tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp để ngành Kiểm sát Nghệ An thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh xin gửi lời chúc sức khỏe và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh, các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ, luôn có sự quan tâm, động viên để thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm sát Nghệ An trong 60 năm qua. Tôi gửi lời chúc mừng tới các cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An, mong các đồng chí tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đóng góp tích cực trong chặng đường phát triển của ngành Kiểm sát Nghệ An./.

 

T.S Tôn Thiện Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;

Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới