mask

Yên ổn lòng dân là mục tiêu cao nhất

Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội đặt mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên ổn lòng dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội.
Yên ổn lòng dân là mục tiêu cao nhất ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Chiều 13/9, Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức phiên họp thứ nhất để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và Quyết định của Trưởng Tiểu ban về kiện toàn Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội; đồng thời quán triệt, triển khai kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với phòng họp tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an ở phía Nam.

Tại phiên họp, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông báo Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; công bố Quyết định số 7178/QĐ-TBANTTXH ngày 7/9/2021 của Trưởng Tiểu ban về việc kiện toàn Phó trưởng Tiểu ban và thành viên Tiểu ban, thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng trình bày tóm tắt kế hoạch hoạt động của Tiểu ban, theo đó, xác định 5 mục tiêu, yêu cầu, 8 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành là thành viên Tiểu ban và các bộ liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp theo chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Yên ổn lòng dân là mục tiêu cao nhất ảnh 2
Phiên họp được kết nối trực tuyến với phòng họp tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an ở phía Nam.  Ảnh: VGP/Nhật Nam

Phát biểu kết luận, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội đã chủ động kiện toàn thành viên; ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên; chỉ đạo ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong, các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước; phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng công an cấp cơ sở, triển khai quyết liệt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; bám cơ sở, bám dân để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian tới, Tiểu ban hướng tới mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên ổn lòng dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, không để xảy ra bất ổn chính trị, xã hội, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các thành viên Tiểu ban căn cứ kế hoạch, phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc để tổ chức thực hiện có hiệu quả theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; phát huy cao độ trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với Trưởng Tiểu ban các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công.

Yên ổn lòng dân là mục tiêu cao nhất ảnh 3
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu Nguyễn Hồng Tuấn

Tập trung lực lượng, biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chú trọng tham mưu với Đảng, Nhà nước các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; huy động sức mạnh quốc tế, sức mạnh trong nước tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động giải quyết kịp thời, nhanh gọn các vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự liên quan đến dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch, không để kéo dài, tạo phản ứng dây truyền.

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang cần đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm xuất phát từ khó khăn về kinh tế-xã hội, việc làm, lợi dụng cả nước đang tập trung chống dịch để thực hiện hành vi phạm tội; không để tội phạm lộng hành hoặc phát sinh tình hình trật tự xã hội phức tạp.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, các thành viên của Tiểu ban sẽ thường xuyên đúc kết, sơ kết, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 cho phù hợp với diễn biến tình hình; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy các mặt tích cực, kết quả đạt được để bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

 

Tin mới