mask

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp như báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị thường kỳ quý II/2022, sau khi nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, đối ngoại 6 tháng đầu năm; định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và kết luận:

Sáu tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong điều kiện thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; dịch Covid-19 lây lan rộng, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,44%, trong đó: Nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,14%; công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,65% (riêng công nghiệp ước tăng 12,67%); dịch vụ ước tăng 9,22%; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực. Thu ngân sách tăng khá, ước đạt 67,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, các chính sách, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt; Duy trì, tổ chức linh hoạt các hoạt động giáo dục và đào tạo; hoàn thành tốt chương trình và các kỳ thi của năm học 2021 - 2022. Tổ chức tốt các sự kiện, ngày lễ trọng đại của tỉnh, đất nước.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cải cách hành chính có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh bảo đảm, trật tự, an toàn xã hội ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; Hoạt động đối ngoại được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả…

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp như báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung chuẩn bị tốt nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; hoàn thiện dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt, triển khai các chương trình, đề án trọng điểm còn lại thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ với tinh thần kiên quyết, kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. Tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi; triển khai sản xuất hè thu, vụ mùa đúng thời vụ và chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ đông. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống hạn hán, cháy rừng, lụt, bão. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022.

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình: Đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đại lộ Vinh - Cửa Lò, Bệnh viện Ung bướu... xem đây là biện pháp quan trọng hàng đầu để thúc đẩy tăng trưởng, là tiêu chí xếp loại thi đua hằng năm đối với tập thể và người đứng đầu. Các địa phương, đơn vị phải có giải pháp cụ thể để giải ngân hết số vốn đầu tư công năm 2022. Tiến hành rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt nhưng còn thiếu vốn. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng trọng điểm, như: Sân bay Vinh, cảng nước sâu Cửa Lò...; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp...

4. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất, hiệu quả; tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhất là rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nắm chắc tình hình cung cầu hàng hóa, kiểm soát giá cả thị trường; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tiêu thụ hàng hóa.

5. Tăng cường thực hiện các giải pháp về thu ngân sách, phát triển nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trong chi thường xuyên.

6. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đúng quy định. Quan tâm công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách cho người có công. Giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm, như: Nước sạch, rác thải, môi trường. Chỉ đạo, tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông, định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin, sự đoàn kết, nhất trí trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động báo chí và sử dụng mạng xã hội.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan ở xã, khối, xóm, bản sau sáp nhập. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

9. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả với các tỉnh của nước bạn Lào tiếp giáp với Nghệ An.

Tin mới