Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp trực tuyến toàn quốc

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống COVID-19 toàn quốc. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã quán triệt nội dung Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Tin mới