mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 8/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương về duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

BỘ MẶT NÔNG THÔN MIỀN NÚI CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Tương Dương đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 9,4%. Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay, với số thu trên địa bàn đạt 35 tỷ đồng.

Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp phát huy hiệu quả, thu nhập cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 5 xã, 10 bản về đích nông thôn mới, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Điều quan trọng là thông qua xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức trong nhân dân, chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, xây dựng ý chí vươn lên thoát nghèo.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng/năm, tăng 56,4% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo trong nhiệm kỳ bình quân giảm 6,12%/năm, từ 49,84% xuống còn 19,78%.

Từ những kết quả trên, một trong những mục tiêu tổng quát của Tương Dương là quyết tâm thoát khỏi huyện nghèo trong vòng 5 năm tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ghi nhận những nỗ lực, kết quả Tương Dương đạt được trong nhiệm kỳ, các đại biểu cũng đã trao đổi, gợi mở, góp ý một số vấn đề với huyện Tương Dương. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Tương Dương đánh giá thực hiện Nghị quyết 30a có gì thuận lợi và khó khăn; liên quan đến bảo vệ an ninh biên giới cần đánh giá rõ hơn công tác phối hợp giữa các lực lượng; hoạt động đối ngoại với các địa phương, lực lượng của CHDCND Lào.

Cùng với đó, huyện cần đánh giá hiệu quả thực hiện chủ trương cán bộ biên phòng về làm bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã; thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận cách làm, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, cũng như công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh biên giới; đấu tranh với các loại tội phạm như buôn bán người trá hình, ma túy.

Bên cạnh đó, thực tiễn trong nhiệm kỳ có những cán bộ sai phạm bị phát hiện, xử lý, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị huyện Tương Dương phải coi đây là kinh nghiệm sâu sắc, kiên quyết khắc phục. Theo đó, huyện cần đề cao công tác quản lý cán bộ gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ: Tương Dương đã đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm, không né tránh; đồng thời cũng bày tỏ sự vui mừng khi huyện đặt quyết tâm chính trị cao trong nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo; chỉ tiêu lao động qua đào tạo; phát triển diện tích đất trồng lúa ở mức cao nhất.

Các ý kiến cũng đề nghị Tương Dương đánh giá công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng; phát triển kinh tế hộ gắn với xây dựng các mô hình; phát triển du lịch gắn với tiềm năng, lợi thế của huyện… Gắn với những đánh giá trên, huyện cần có giải pháp có nhiệm kỳ mới; làm rõ về tỷ lệ độ che phủ rừng.

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC CỦA NHÀ NƯỚC

Kết luận về nội dung văn kiện, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với Tương Dương khi có diện tích rộng song do địa hình đồi núi phức tạp nên đất nông nghiệp rất ít.

Trong bối cảnh khó khăn, huyện đã phát huy tốt thành quả những nhiệm kỳ trước, cùng với nỗ lực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thực hiện tốt nhiệm vụ, mà nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới thực chất, đi vào lòng dân, phát huy sức mạnh của nhân dân là chính; các chỉ tiêu cơ bản về tăng trưởng, thu ngân sách, thu nhập của nhân dân tăng khá.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận về nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Cơ bản đồng tình với các chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Tương Dương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quan tâm thêm một số nhiệm vụ, giải pháp.

Trước hết, đánh giá so với các huyện 30a trong tỉnh, thì cách thức, bước đi, cách làm của Tương Dương có sự khác biệt, đã tạo ra giá trị mới và bước đầu hình thành đường hướng phát triển, do đó theo Bí thư Tỉnh ủy cần phải có định hướng dẫn dắt. Trong đó vấn đề cốt lõi là Tương Dương phải nghiên cứu vấn đề quy hoạch vùng, lĩnh vực để tạo môi trường, chiến lược dài hạn cho quá trình phát triển. 

Việc xây dựng quy hoạch cần gắn liền với Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh đối với khu vực 30a.

Bên cạnh đó, huyện cần triển khai hiệu quả, tiết kiệm các chương  trình được thụ hưởng, không để phải trả giá về cán bộ, niềm tin của người dân. “Quan trọng nhất ở đây là nguồn lực rất lớn Đảng, Nhà nước, tỉnh dành cho khu vực khó khăn. Tinh thần các đồng chí phải thay mặt Đảng, Nhà nước ở đây làm cho tốt” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Gắn liền với huyện Con Cuông, Tương Dương quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế; quyết tâm cao để tiếp tục xây dựng nông thôn mới ở các xã, trong đó cần phát huy chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng các mô hình kinh tế.

Muốn vậy, huyện cần xác định rõ cho các loại cây, con nào chủ lực theo từng vùng. Đồng thời, huyện cũng cần kêu gọi thu hút đầu tư vào thương mại, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp.

Mặt khác, công tác an ninh - quốc phòng, an ninh biên giới là một trong những việc cần được quan tâm đặc biệt để giữ yên biên giới, địa bàn và giữ mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương, lực lượng của nước bạn Lào trên tuyến biên giới.

Huyện cần đánh giá, rà soát và có giải pháp để thực hiện tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, gắn với quản lý cán bộ. Bố trí, sử dụng cán bộ đúng năng lực, sở trường, phát huy tối đa; gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm những vấn đề.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào ngày 16, 17/7/2020.

Tin mới