Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương Người

(Baonghean.vn) - Chiều 12/12, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương Người".

Các đồng chí: PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh, Nghệ An tự hào khi sản sinh ra một con người kiệt xuất - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Người là sự kết tinh của những giá trị văn hóa cao đẹp nhất của gia đình, quê hương, dân tộc và nhân loại. Ở Người toát ra vẻ đẹp của tư tưởng và trí tuệ, cốt cách và bản lĩnh Việt Nam. Người đã để lại cho dân tộc một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quý báu: Tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách làm nên giá trị văn hóa tinh thần, di sản văn hóa Hồ Chí Minh còn được biết đến với một hệ thống hàng trăm di tích trong cả nước. Nhiều di tích đã và đang được phát huy giá trị, trở thành nơi hội tụ tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Nghệ An vinh dự và tự hào còn lưu giữ 27 di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được kiểm kê, trong đó có 25 di tích được xếp hạng. Bên cạnh đó, Nghệ An còn có nhiều bức thư, bài viết riêng cho quê hương Nghệ An. Đặc biệt, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) là một trong 5 di tích quốc gia đặc biệt liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh của cả nước.

PGS.TS Lý Việt Quang - Ảnh: Phạm Bằng
PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ, nổi bật sự kết tinh và tỏa sáng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của quê hương trong nhân cách Hồ Chí Minh; những đóng góp của gia đình, quê hương Nghệ An với việc hình thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những điều căn dặn Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nghệ An; Tình cảm của Bác Hồ qua những bức điện, bài viết và bức thư gửi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An…
Các đại biểu báo cáo tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 4
Các đại biểu báo cáo tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng kết hội thảo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, các nhà quản lý, hoạt động chuyên môn, bằng những luận giải khoa học đã tập trung phân tích, đánh giá, lý giải, đưa ra những ý kiến góp phần làm sâu sắc thêm những giá trị của tư tưởng, đạo đức, cốt cách Hồ Chí Minh.

Các nhà khoa học, các nhà quản lý cũng đã nêu lên những sáng kiến, giải pháp, đề xuất rất cụ thể, có giá trị thực tiễn cao nhằm định hướng, áp dụng thực hiện trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh nói riêng và hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung gắn với phát triển du lịch.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Về các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, phải làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua hệ thống di sản liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xác định, phân loại các loại hình di sản phù hợp với từng đối tượng để đề xuất các nhóm giải pháp tuyên truyền, phát huy làm cơ sở, tiền đề nhân rộng hình mẫu học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho mọi tầng lớp nhân dân./.

Tin mới