mask

Biểu quyết thông qua 17 nghị quyết và bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/7, bước sang ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành phiên thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự có lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh điều hành kỳ họp.

Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, tại phiên thảo luận các dự thảo Nghị quyết được trình kỳ họp, các đại biểu tiếp tục phát biểu điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng.

Đặc biệt dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đã thu hút 9 đại biểu quan tâm tham gia đóng góp bổ sung, làm rõ thêm một số nhiệm vụ và giải pháp.

Theo đó, một trong những giải pháp được đại biểu bổ sung, đó là rà soát, tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch sản phẩm chủ yếu; liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trong đó đảm bảo để các doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm. Chỉ đạo các địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai gắn với cơ cấu lại trong nông nghiệp nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích.

Có đại biểu cũng kiến nghị bổ sung giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để cơ cấu lại nông nghiệp, hỗ trợ và nâng cao mức sống cho người nông dân. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi hợp tác xã; đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề. Tăng cường quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh (Quỳ Hợp) đóng góp bổ sung vào dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu Võ Thị Minh Sinh (Quỳ Hợp) đóng góp bổ sung vào dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Song song với đó bổ sung giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị; tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng sử dụng tại các khu chung cư trên địa bàn.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, có đại biểu để nghị bổ sung giải pháp tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các hiện tượng biến tướng, gây lãng phí, trái thuần phong mỹ tục ở một số lễ hội. Quản lý tốt công tác xã hội hóa, huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân ở cơ sở; chấn chỉnh, chấm dứt các khoản thu ngoài quy định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp, Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Liên quan đến kỷ cương, kỷ luật hành chính, ngoài tăng cường thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Phan Thị Hoan (Quỳ Châu) đề nghị bổ sung việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã quyết nghị thông qua 17 nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: UBND tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Về phía Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, cần tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2017, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Quang cảnh phiên thảo luận thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Đức Anh
Quang cảnh phiên thảo luận thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Đức Anh

17 Nghị quyết được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2016 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết quy định về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

11. Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12. Nghị quyết về quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về việc bổ sung điều 5 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020.

14. Nghị quyết về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An.

15. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.


Mai Hoa

Tin mới