mask

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 4/7, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 20-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa IX về Nghệ An. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. Cùng làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước CNXHCN Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ về Nghệ An ảnh 1

                                                   Toàn cảnh buổi làm việc.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ về Nghệ An ảnh 2

             Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc làm việc

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ về Nghệ An ảnh 3

                             Bộ Chính trị làm việc với BTV Tỉnh ủy Nghệ An.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tờ trình về tổng kết 10 năm Nghệ An thực hiện Kết luận số 20- KL/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) về Nghệ An; phương hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Theo đó, sau khi có Kết luận số 20- KL/TƯ, Nghệ An đã ban hành 3 Nghị quyết, 2 Kết luận và 25 Chương trình, Đề án, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả, kinh tế Nghệ An tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 5 năm 2006-2010 đạt 9,75 %; bình quân giai đoạn 2011-2012 tăng trưởng 8,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt hơn 20 triệu đồng/năm; thu ngân sách hàng năm tăng khá, đạt 5.692 tỷ đồng, gấp 3,62 lần so với năm 2003.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ về Nghệ An ảnh 4

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tờ trình về tổng kết 10 năm Nghệ An thực hiện Kết luận số 20- KL/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) về Nghệ An.

Các ngành, các lĩnh vực KT-XH tiếp tục phát triển, trong đó có một số lĩnh vực phát triển nhanh. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiêp, sản lượng lương thực đạt ổn định trên 1 triệu tấn/năm; đã hình thành các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dịch vụ phát triển đa dạng, rộng khắp, một số ngành có tốc độ phát triển cao hơn mực tiêu đề ra, có 6 lĩnh vực đã và đang trở thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ. Thành phố Vinh được công nhận đô thị loại I và là đầu tàu tăng trưởng, giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh.

Vùng miền Tây Nghệ An đã hình thành các vùng cây nguyên liệu và chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến; đời sống nhân dân miền núi vùng cao miền Tây được nâng lên. Công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Công tác huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3%/năm. Năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,61% (theo tiêu chí mới). Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được quan tâm củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, công tác dân vận và hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới.

Báo cáo cũng chỉ rõ, sau 10 Nghệ An thực hiện Kết luận 20- KL/TƯ, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu còn chậm, chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu của tỉnh; một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp kết quả chưa tương xứng; một số vấn đề về văn hóa xã hội, cải cách hành chính,phòng chống tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Với mục tiêu phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ về một số lĩnh vực…, Nghệ An kiến nghị Trung ương một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 như: đưa vào quy hoạch và xây dựng Khu công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn; mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn bao gồm cả KCN Hoàng Mai, Đông Hồi; bổ sung KKT Đông Nam vào danh mục Khu kinh tế trọng điểm để tập trung ưu tiên đầu tư; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ cho các dự án trọng điểm của tỉnh đã được Trung ương kết luận; đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội Nghệ An…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An sau 10 năm thực hiện Kết luận 20- KL/TƯ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghệ An là một tỉnh lớn có tiềm năng, có nhiều lợi thế, có truyền thống cách mạng, nguồn nhân lực dồi dào…. Trong 10 năm qua, thực hiện Kết luận 20- KL/TƯ, Nghệ An đã thực hiện tốt các chương trình, đề án, đã thu được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên so với tiềm năng lợi thế, Nghệ An vẫn chưa đạt, đến nay Nghệ An vẫn là một tỉnh nghèo, thu hút đầu tư còn hạn chế, một số lĩnh vực có nguy cơ tụt hậu; chưa khắc phục được tư tưởng trông chờ ỉ lại, một số nội dung chưa đạt so với yêu cầu.

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, Tổng Bí thư lưu ý để thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành Trung tâm khu vực Bắc Trung bộ ở một số lĩnh vực, cần phải đổi mới theo hướng đi lên từ nội lực, đặt phát triển của Nghệ An trong sự phát triển chung của vùng; thu hút, phát huy hiệu quả các nguồn lực; chú ý an ninh tôn giáo, phát triển kinh tế- xã hội miền Tây… Các kiến nghị đề xuất của tỉnh, Chính phủ, các bộ ngành lưu ý hỗ trợ giúp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng Bí thư đồng ý ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế xã hội Nghệ An làm tư tưởng chỉ đạo để thực hiện tốt mục tiêu đến năm 2020 Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ về Nghệ An ảnh 5

            Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  Hồ Đức Phớc phát biểu cảm ơn Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ về Nghệ An ảnh 6

    Các đồng chí trong Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với BTV Tỉnh ủy Nghệ An.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc hứa quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, cùng toàn đảng bộ đoàn kết, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt theo đúng tinh thần chỉ đạo, tư tưởng Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển kinh tế- xã hội Nghệ An./.


Hữu Nghĩa- Sỹ Minh

Tin mới