mask

Bộ Tài chính trả lời về tiền xăng xe cho viên chức đi công tác

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, không được tiêu chuẩn bố trí ôtô, nhưng đối tượng này vẫn sẽ được trả tiền xăng xe khi đi công tác.
0:00 / 0:00
0:00

Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bà Võ Thị Nhí ở Trà Vinh phản ánh, theo điểm b, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định: "Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ôtô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị".

Bà Nhí hỏi, căn cứ quy định trên, nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện là chỉ tính 1 lượt đi phải đủ từ 15 km trở lên, hay số km cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên là bao gồm lượt đi cộng lượt về?

Ví dụ: Bà Nhí công tác tại huyện A và đi công tác tại huyện B, khoảng cách từ huyện A đến huyện B là 14 km. Nếu tính số km lượt đi và lượt về thì bà đi công tác 28 km. Vậy bà có được thanh toán tiền công tác phí theo quy định điểm b, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC hay không?

Bộ Tài chính trả lời về tiền xăng xe cho viên chức đi công tác ảnh 1
Viên chức đi công tác được trả tiền xăng xe. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định thanh toán khoán kinh phí sử dụng ôtô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác như sau:

"Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ôtô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị".

Như vậy, căn cứ quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính nêu trên; căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ôtô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan (1 lượt) từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Tin mới