Chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc ở các xã vùng cao

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của đoàn liên ngành tại các cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn trong ngày 28/3.

Tại UBND huyện Kỳ Sơn, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra liên ngành, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, song song với xây dựng kế hoạch việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tính đến ngày 28/3, đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 1/3/2019 đã tiến hành kiểm tra 8 trường học.

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Thanh

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc vào lúc 11h30 tại các phòng chuyên môn: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Dân tộc; Tài nguyên và Môi trường, các công chức đều chấp hành tốt thời gian làm việc và đeo thẻ công chức.

Kiểm tra tại xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) cho thấy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; có sổ chấm công theo dõi việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc của cán bộ, công chức.

Lúc 11h30 sáng 28/3, tại các phòng được kiểm tra, các cán bộ, công chức chấp hành nghiêm thời gian làm việc. Ảnh: Lê Thanh

Xã đã ban hành chương trình công tác năm và chương trình công tác tháng; ban hành phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức theo quy định. Bộ phận một cửa hoạt động theo đúng quy định.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở xã Hữu Kiệm chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế như: cần đặt biển tên tại bàn làm việc của cán bộ, công chức; cần cập nhật các căn cứ pháp lý để xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở…

Đoàn kiểm tra đột xuất tại xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn). Ảnh: Lê Thanh

Tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại xã Phà Đánh (Kỳ Sơn), đoàn ghi nhận xã đã ban hành kế hoạch kiểm tra, thành lập tổ kiểm tra nội bộ của xã. Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc vào lúc 14h10, tại xã có 9 công chức vắng mặt có lý do.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở xã cần ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ cho từng chức danh công chức.

Cùng ngày, kiểm tra đột xuất tại xã Bồng Khê (Con Cuông), theo đánh giá của đoàn kiểm tra, xã đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa, tuy nhiên căn cứ ban hành không còn phù hợp; đa số cán bộ, công chức không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ.

Kiểm tra tại xã Phà Đánh (Kỳ Sơn). Ảnh: Lê Thanh

Bên cạnh đó, xã chưa ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016-2021; chưa kịp thời bổ sung phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức khi thay đổi nhân sự; các lĩnh vực thực hiện tại bộ phận một cửa chưa đầy đủ theo quy chế của UBND xã.

Tại các đơn vị, đoàn kiểm tra nhắc nhở các địa phương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; cần cập nhật các văn bản khi ban hành quy chế làm việc, văn hóa công sở, quy chế tiếp công dân phù hợp.

Đồng thời các đơn vị cần triển khai các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức của xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Lê Thanh

Lê Thanh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới