mask

Cơ chế hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho người học tiến sĩ trong nước

(Baonghean.vn) - Nội dung này được quy định trong Thông tư 30/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ chế hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho người học tiến sĩ trong nước ảnh 1
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Viện Hàn lâm KHXH

Có hiệu lực từ ngày 20/7/2022, Thông tư 30/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để người học tiến sĩ trong nước thực hiện đề tài luận án, tham dự hội thảo, hội nghị nhóm ngành Y dược, Thể dục, Thể thao, Nghệ thuật 20 triệu đồng/người học/năm; nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; nông, lâm, thủy sản 18 triệu đồng/người học/năm; nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác 13 triệu đồng/người học/năm. Thời gian hỗ trợ: Trong thời gian học tại cơ sở đào tạo (không quá 4 năm).

Tin mới