Cử tri Anh Sơn kiến nghị đẩy nhanh việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất

(Baonghean.vn)- Cử tri xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc lập hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn.

Vấn đề này trả lời như sau:

Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn được đo đạc 2012 và triển khai công tác kê khai, đăng ký lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận năm 2013 do đơn vị thi công là Công ty CP Trắc địa Bản đồ Đại Thành thực hiện.

- Tiến độ thực hiện đến nay chậm so với hợp đồng và yêu cầu của nhân dân. Nguyên nhân chậm là do:

+ Liên quan đến công tác chuyển nhượng, chia tách thửa (đất ở) nên việc cung cấp thông tin, tài liệu của người dân còn chậm (do sự phối hợp của địa phương và người dân).

+ Đơn vị thi công nhiều lúc chưa bám sát địa bàn thường xuyên; phối hợp với chính quyền xã, huyện còn lúng túng, chưa nhịp nhàng, chưa chặt chẽ.

Hướng dẫn cấp bìa đỏ cho người dân, ảnh tư liệu
Hướng dẫn cấp bìa đỏ cho người dân. Ảnh tư liệu

+ Thời gian qua do các yếu tố khách quan nên công tác cấp Giấy chứng nhận gián đoạn như: Trong năm 2014, 2015, UBND cấp huyện và cấp xã dành nhiều thời gian cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Công tác dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, quy hoạch nông thôn mới, công tác kiểm kê tại xã ít nhiều ảnh hưởng và làm chậm tiến độ;… Mặt khác, nguồn kinh phí phục vụ công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận còn hạn chế. 

- Giải pháp xử lý: 

+ Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất; trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp  với UBND huyện để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

+ Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, các đơn vị liên quan và UBND xã Đỉnh Sơn phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận.

+ UBND xã Đỉnh Sơn thông báo rộng rãi chủ trương để người dân cung cấp các giấy tờ, tài liệu liên quan để đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kịp thời; cử cán bộ phối hợp với đơn vị thi công lập kế hoạch xét duyệt theo tuần để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận.

+ Đơn vị thi công: Tập trung nhân lực, trang thiết bị có mặt thường xuyên tại địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện việc kê khai, phục vụ xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất kịp thời cho nhân dân. Báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đến cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền để được xử lý, chỉ đạo.

- Kế hoạch hoàn thành: Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị thi công phối hợp UBND xã Đỉnh Sơn chậm nhất đến ngày 30/12/2016 phải hoàn thành công tác kê khai, đăng ký hồ sơ cấp Giấy chứng nhận còn lại để UBND xã Đỉnh Sơn tổ chức xét duyệt, trình Văn phòng Đăng ký QSD đất, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Anh Sơn thẩm định kịp thời./.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới