Cử tri thành phố Vinh kiến nghị tăng cường kiểm soát các hoạt động xả thải

(Baonghean.vn)- Cử tri thành phố Vinh đề nghị tăng cường kiểm soát hoạt động xả thải, nhất là xả ra ruộng đồng.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

a. Khái quát tình hình:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vinh có 04 nhóm có nguồn xả thải lớn có nguy cơ gây môi trường, đặc biệt là xả thải ra đồng ruộng, cụ thể gồm:

- Nguồn nước thải từ các bệnh viện.

- Nguồn nước thải từ các CCN: Hưng Lộc, Đông Vĩnh, Nghi Phú và KCN Bắc Vinh.

- Nguồn nước thải từ Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố Vinh tại xã Hưng Hòa.

- Nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư chưa được đấu nối vào hệ thống xử lý nước tập trung của thành phố Vinh.

Nước thải đổ ra sông Vinh, ảnh tư liệu minh họa
Nước thải đổ ra sông Vinh. Ảnh tư liệu minh họa

b. Kết quả khắc phục ô nhiễm:

- Nguồn nước thải từ các bệnh viện:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Vinh có 20/21 bệnh viện đã có hệ thống thu gom xử lý nước thải y tế tập trung (trừ bệnh viên Công an tỉnh nước thải qua hệ thống lắng trước khi thải ra môi trường). Các bệnh viện cơ bản theo sơ đồ xử lý chung là xử lý nước thải bậc 1 phân tán kết hợp với xử lý sinh học tập trung (xử lý bậc 2) và khử trùng nước thải (xử lý bậc 3) trước khi thải ra môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị cũ hiện giao cho 04 đơn vị (Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Trung tâm huyết học và máu, Trung tâm Giám định pháp y) đã xuống cấp, hoạt động không hiệu quả, xả nước thải không đảm bảo quy chuẩn ra môi trường. Hiện nay, Sở Y tế đang hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung mới cho 4 đơn vị, dự kiến vào tháng 11/2016 sẽ bắt đầu khởi công xây dựng các hạng mục công trình.

- Nguồn nước thải từ KCN Bắc Vinh và các CCN: Hưng Lộc, Đông Vĩnh, Nghi Phú:

+ KCN Bắc Vinh: Đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất là 250 m3/ngày đêm và đã được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước.

+ CNN Hưng Lộc, CCN Nghi Phú và CCN Đông Vĩnh: Cả 03 CCN đã xây dựng các hồ sinh học để xử lý nước thải của CCN trước khi thải ra môi trường. Do thời gian hoạt động của các CCN đã lâu, quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ và đã xuống cấp và ban quản lý được bố trí theo hình thức kiêm nhiệm nên công tác quản lý, bảo vệ môi trường gặp nhiều khó khăn. Nước thải từ các cơ sở không được thu gom triệt để, chưa tách riêng biệt được nước mưa và nước thải. Chính vì vậy việc xử lý nước thải chưa đạt được hiệu quả cao.

- Nguồn nước thải từ Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố Vinh tại xã Hưng Hòa:

Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh do UBND thành phố Vinh làm chủ đầu tư với công suất xử lý là 25.100 m3/ngày và được giao cho Công ty cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh quản lý.

Nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường,ảnh tư liệu minh họa
Nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường. Ảnh tư liệu minh họa

- Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung như sau:

+ Thường xuyên chủ động kiểm tra, xử lý các đơn vị xả thải gây ô nhiễm môi trường thuộc phân cấp, phân nhiệm quản lý;

+ Phối hợp với UBND thành phố Vinh tiếp tục thực hiện rà soát, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có lưu lượng xả thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

- Yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong KCN Bắc Vinh. Tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, đảm bảo nước thải đầu ra phù hợp với các quy định của pháp luật về môi trường.

- Yêu cầu UBND thành phố Vinh: 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về BVMT, công tác xả thải đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp, các bệnh viện trên địa bàn địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

+ Sớm có quy định về thu gom, đấu nối và xử lý nước thải đối với các loại hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để đảm bảo nước thải đạt quy định trước khi thải ra môi trường, giảm tải cho hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố. 

+ Có kế hoạch bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Yêu cầu các cụm công nghiệp sớm lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định.

+ Xây dựng lộ trình để thu gom và xử lý lượng nước thải phát sinh từ các khu dân cư chưa được thu gom và xử lý trên địa bàn thành phố.

- Yêu cầu Công ty Cổ phần quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh:

Triển khai vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, thực hiện khắc phục hiện tượng rò rỉ nước thải từ nhà máy xử lý nước thải ra môi trường. Thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường theo đúng quy định, lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép xả nước thải ra nguồn nước. Kết quả báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh để biết và theo dõi./.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới