Cửa Lò: Hỗ trợ các hộ dân tiên phong tháo dỡ ki-ốt phía Đông đường bình minh

(Baonghean.vn) -Ngày 30 tháng 9 tới đây, thị xã Cửa Lò sẽ tiến hành ra quân giải toả đồng loạt các ki- ốt phía Đông đường Bình Minh. Tuy nhiên đến thời điểm này, đã có một số hộ kinh doanh tiên phong tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho thị xã. Việc chủ các ki-ốt tự tháo dỡ trước thời hạn đã tạo thuận lợi cho chính các hộ và chính quyền thị xã.

Tin mới