Đại biểu Quốc hội Nghệ An: Giải pháp nào khắc phục đạo đức xã hội, gia đình xuống cấp?

(Baonghean.vn) - Ngày 30/10, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp Quốc hội khóa XIV, đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh, đoàn Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đạo đức xã hội, gia đình đang xuống cấp

 Đánh giá, đạo đức xã hội và gia đình đang xuống cấp nghiêm trọng, đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết giải pháp để khắc phục tình trạng này?

Đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: VĐ
Trả lời câu hỏi của vị đại biểu đoàn Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá, đây là câu hỏi rất quan trọng, rất khó và để thực hiện thì cần lâu dài.

Nêu lên một vài biểu hiện, một số nhận diện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã tham mưu để Trung ương ban hành Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và triển khai thực hiện từ năm 2014.

Trong 2 năm vừa qua, Bộ cũng đã ban hành nhiều nghị định liên quan đến chấn chỉnh, quản lý lễ hội; đặc biệt, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 110 quy định về quản lý, tổ chức lễ hội và Nghị định 122 quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa. Và qua nghị định lần này cũng đã có nhiều quy định cụ thể về tiêu chí, quy trình để xét tặng các gia đình văn hóa, làm cho phong trào này đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nêu một giải pháp nữa là đẩy mạnh xây dựng đạo đức lối sống thông qua xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các thể chế văn hóa, các sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời tại Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Người đứng đầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho rằng, cần phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ đối với xây dựng đạo đức, văn hóa; đề cao vai trò giáo dục đạo đức của văn hóa, nghệ thuật, hướng con người tới chân - thiện - mỹ.

Bộ cũng đã tăng cường phối hợp liên ngành trong giáo dục đạo đức, lối sống như phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đưa di sản văn hóa vào trường học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực…; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm.

Cho rằng, xây dựng con người, khắc phục những biểu hiện xuống cấp của đạo đức lối sống thì phải làm từng bước, quyết liệt và mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị toàn xã hội phải vào cuộc.

Cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt tỷ lệ

Đại biểu Định Thị Kiều Trinh cũng đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị cho biết, giải pháp căn cơ để từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan Nhà nước.

Vì hiện nay có xu hướng giảm và chưa đạt tỷ lệ theo quy định tại Quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Trả lời đại biểu Kiều Trinh, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, căn cứ quyết định này có nêu rõ trách nhiệm của Bộ Nội vụ là nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi, bổ sung các chính sách đặc thù trong việc tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng viên chức và chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với người dân tộc thiểu số và xác định tỷ lệ tối thiểu về cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số làm việc ở các địa phương, trong đó các địa phương có từ 5% người dân tộc trở lên ở cấp tỉnh, huyện, xã và các cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề dân tộc...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: quochoi.vn
Riêng về phần chế độ, chính sách, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng dẫn một số nghị định, thông tư liên quan được ban hành như: Tại Thông tư số 05/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11 và Thông tư 13, cũng đã miễn thi Ngoại ngữ trong việc thi nâng ngạch công chức đối với người dân tộc thiểu số;…

Bộ trưởng cũng cho biết, về chính sách ưu tiên trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức từ người dân tộc thiểu số trẻ; thi tuyển vào các chức danh của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

“Rất nhiều các chính sách chúng tôi đã dự kiến và sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức, viên chức sắp tới”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết thêm.

PV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới