mask

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 24/4, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ​

Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương...

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

GÓP PHẦN NÂNG CAO SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị số 05) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là tình cảm sâu nặng, cũng là một động lực to lớn để xây dựng tỉnh nhà phát triển giàu mạnh như mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân theo hướng chọn trọng tâm, trọng điểm, việc làm cụ thể như: tập trung giải quyết có hiệu quả những điểm nghẽn, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, giúp đỡ người nghèo, xã nghèo.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Triển khai đợt cao điểm hoạt động "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" để động viên toàn tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh; tập trung cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách, tác phong làm việc, xây dựng hình ảnh người đảng viên mẫu mực, có uy tín trong Nhân dân.

Qua việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, cải thiện năng lực cạnh tranh; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Toàn tỉnh đã có hơn 5.300 mô hình điển hình được tuyên dương cấp huyện; 501 mô hình điển hình cấp tỉnh; 3 mô hình điển hình được tuyên dương, khen thưởng cấp Trung ương.

Báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho thấy, trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, viên chức, công chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chị thị 05 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân tiếp tục được nâng lên, trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cơ quan và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Bằng

Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức, thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa và triển khai tích cực bằng những công việc, nội dung công tác cụ thể. Việc triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Nhiều mô hình hay, sáng tạo, điển hình, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương và nhân rộng.

PHẢI XÁC ĐỊNH LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, THƯỜNG XUYÊN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của Đảng ủy Khối đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Đảng ủy Khối phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, bằng những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải tập trung khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như công tác tuyên truyền, giáo dục… đặc biệt là nêu gương người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị một cách thực chất, có sức thuyết phục cao, đúng người, đúng việc, thời điểm để tạo sức lan tỏa sâu rộng, biến tư tưởng đó thành những hành động cụ thể trong toàn Đảng bộ, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Đảng ủy Khối phải tiếp tục hoàn thiện mô hình, chuẩn mực, trong đó lấy mô hình cao nhất được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định là phải đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, mẫu mực, tinh thông và chuyên nghiệp. Chú ý xây dựng chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả, thiết thực, gắn với chức trách, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng ủy và tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc để có các mô hình, cách làm hay, cách giải quyết khó khăn, vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, học tập làm theo Bác.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 49 tập thể và 43 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin mới