mask

Đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi ý thức trong sản xuất nông sản an toàn

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc họp đánh giá chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đặt ra cho các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi ý thức của người nông dân trong sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất.
Chiều 26/3, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2019 và triển khai những nội dung phối hợp trọng tâm năm 2020. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 26/3, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2019 và triển khai những nội dung phối hợp trọng tâm năm 2020. Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tích cực ứng dụng sáng tạo trong nông nghiệp 

Thực hiện chương trình năm 2019, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện nhiều nội dung có chất lượng, hiệu quả.

Hai bên phối hợp đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia vào chương trình xây dựng NTM với nhiều cách làm hay, sáng tạo, như triển khai xây dựng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân; xây dựng vườn mẫu NTM; xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác”; xây dựng mô hình VSMT…

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả chương trình phối hợp năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ nông dân xây dựng hơn 500 mô hình kinh tế các loại theo hướng tăng cường ứng dụng KHCN, hợp tác sản xuất có hiệu quả; xây dựng và duy trì được 87 tổ hợp tác, giúp đỡ được 581 hộ hội viên nông dân thoát nghèo.

Hội Nông dân cũng đã xây dựng 370 vườn chuẩn NTM; trồng 290 “Hàng cây nông dân ơn Bác” với tổng chiều dài 116 km, trị giá trên 3,3 tỷ đồng, chủ yếu là từ nguồn xã hội hóa; xây dựng  547 mô hình VSMT.

Đặc biệt, thông qua chương trình phối hợp, các sở, ngành đã có nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng nông nghiệp, nông thôn, nông dân; nhất là đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn xây dựng mô hình kinh tế ứng dụng khoa học – công nghệ, tạo điều kiện cho nông dân cải thiện đời sống.

Đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi ý thức trong sản xuất nông sản an toàn ảnh 3
Hội viên nông dân toàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng vườn mẫu NTM, vườn chuẩn nông dân và ứng dụng KHKT vào sản xuất. Ảnh tư liệu

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp tạo điều kiện và phối hợp với Hội Nông dân tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các nội dung; tạo cơ hội và điều kiện để người nông dân tiếp cận các dự án KHCN, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đưa nông sản ra thị trường cũng như đảm bảo an sinh xã hội thông qua các hoạt động bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Hai bên cũng đã phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Nông dân tham gia giám sát phản biện các cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyên Văn Lập cho rằng, nông dân cần có ý thức trong việc sản xuất nông nghiệp đảm bảo VSATTP. Ảnh: Mai Hoa
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Lập cho rằng, nông dân cần có ý thức trong việc sản xuất nông nghiệp đảm bảo VSATTP. Ảnh: Mai Hoa

Tuyên truyền thay đổi ý thức sản xuất an toàn

Bên cạnh hiệu quả phối hợp khá toàn diện, tại cuộc họp, một số đại biểu cũng nêu ra một số hạn chế trong phối hợp. Nổi lên là một số sở, ngành cấp tỉnh, chính quyền một số địa phương chưa thật sự quan tâm phối hợp thông tin 2 chiều cũng như tạo điều kiện để các cấp Hội tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chưa giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nông dân thông qua các cấp Hội.

Công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người nông dân về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất còn hạn chế…

Về nội dung phối hợp trọng tâm năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội Nông dân đóng vai trò rất quan trọng, bởi Hội Nông dân là tổ chức gần gũi và hiểu người nông dân nhất, cũng là tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung thuộc về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân các cấp trong tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức sản xuất đảm bảo ATVSTP cho nông dân. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân các cấp trong tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức sản xuất đảm bảo ATVSTP cho nông dân. Ảnh: Mai Hoa

Bởi vậy, thời gian tới, UBND tỉnh và Hội Nông dân tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và tự giác tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tích cực triển khai các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Đặc biệt là tuyên truyền thay đổi ý thức của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp an toàn; xây dựng chuỗi giá trị, tạo sự phát triển bền vững các mô hình kinh tế thông qua liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp thực hiện và tham gia thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới