mask

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát công tác quy hoạch tại thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo chương trình giám sát công tác quy hoạch, UBND thị xã Thái Hòa đề nghị tỉnh cần quan tâm bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Thị xã Thái Hòa trình tỉnh phê duyệt 18 đồ án quy hoạch

Đồng chí
Triển khai chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực trên địa bàn tỉnh, sáng 12/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với UBND thị xã Thái Hòa. Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Mai Hoa

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật Quy hoạch quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch.

Theo Luật Quy hoạch năm 2017 không còn quy hoạch kinh tế - xã hội cấp huyện mà được tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bởi vậy, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, trên cơ sở giao việc của UBND tỉnh, thời gian qua, thị xã Thái Hòa đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Trong đó, chỉ đạo các phòng, ban tập trung cung cấp thông tin về thực trạng và định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực liên quan đến giao thông, phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất... trên địa bàn thị xã cho các sở, ngành cấp tỉnh làm cơ sở tổng hợp vào hợp phần ngành, lĩnh vực của tỉnh trong quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Thị xã cũng hoàn thành, cung cấp dữ liệu thông tin và các định hướng, quy hoạch phát triển thị xã theo các quyết định, nghị quyết của cấp trên và nội bộ thị xã cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch để tích hợp vào hợp phần quy hoạch Thái Hòa trong quy hoạch tỉnh, bao gồm tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng…

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành nhiều lần góp ý dự thảo Khung định hướng quy hoạch tỉnh và dự thảo Hợp phần quy hoạch thị xã. Đến nay, đơn vị tư vấn lập quy hoạch đang hoàn thiện dự thảo lần 2 của Hợp phần quy hoạch thị xã.

Ông Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Ông Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó là đã và đang phối hợp UBND tỉnh, Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt 18 đồ án quy hoạch liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung thị xã và một số dự án triển khai trên địa bàn.

Việc thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí khảo sát, lập quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách có lúc, có khi còn lúng túng, gặp khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND thị xã, Phạm Chí Kiên nêu một số khó khăn, kiến nghị, đề xuất. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa Phạm Chí Kiên nêu một số khó khăn, kiến nghị, đề xuất. Ảnh: Mai Hoa

Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt UBND thị xã, đồng chí Phạm Chí Kiên - Chủ tịch UBND thị xã chia sẻ khó khăn liên quan đến nguồn lực thực hiện quy hoạch, mặc dù thị xã đã tranh thủ kêu gọi nguồn lực đầu tư từ Trung ương và doanh nghiệp, tuy nhiên hiện vẫn chưa đáp ứng.

Vì vậy, kiến nghị tỉnh quan tâm đáp ứng nguồn vốn cho công tác quy hoạch, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, khắc phục tính chắp vá trong quy hoạch.

Chủ tịch UBND thị xã cũng nêu thực trạng, trong quá trình xây dựng quy hoạch, dù có tổ chức lấy ý kiến nhưng người dân không tham gia, nhưng khi triển khai lại có ý kiến phản ánh. Đề nghị Trung ương cần có quy định cụ thể các nội dung cần lấy ý kiến người dân để vừa đảm bảo công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi của người dân và quy hoạch trong quá trình triển khai không nảy sinh tư tưởng hay đơn thư.

Trung ương cũng cần phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm các cấp, các ngành trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Đoàn khảo sát thực tế công tác quy hoạch trên địa bản thị xã. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn khảo sát thực tế công tác quy hoạch trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa
Quan tâm bố trí nguồn lực phục vụ quy hoạch
Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự quan tâm quán triệt, triển khai Luật Quy hoạch năm 2017; đồng thời chủ động phối hợp tốt với các sở, xây dựng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tích hợp vào quy hoạch tỉnh.
Phó trưởng Đoàn ₫ại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thị xã tiếp tục tập trung, chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ và chất lượng quy hoạch, đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, đô thị trung tâm vùng. Quan tâm bố trí nguồn lực phục vụ công tác quy hoạch.
Cùng với đó là đẩy nhanh việc lập, thẩm định quy hoạch phân khu; triển khai kế hoạch sử dụng đất sau khi đã được phê duyệt; đảm bảo đồng bộ, kết nối giữa phát triển đô thị và sử dụng đất. 
Nghiên cứu cách thức, phương pháp lấy ý kiến các tổ chức liên quan và cộng đồng dân cư, đảm bảo dân chủ. 
Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Hồ Thị Vinh, 93 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận và Lê Thị Nhỏ, 94 tuổi, ở phường Long Sơn. Tổ chức trao tặng quà Tết cho 20 gia đình chính sách và hộ cận nghèo tại xã Nghĩa Thuận
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vinh, 93 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vinh, 93 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận và Lê Thị Nhỏ, 94 tuổi, ở phường Long Sơn; trao tặng quà Tết cho 20 gia đình chính sách và hộ cận nghèo tại xã Nghĩa Thuận./.

Tin mới