mask

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00

Các đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Trần Nhật Minh – đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 74 điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh góp ý về việc thực thi dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, dự thảo quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Tham gia thảo luận, ý kiến các đại biểu khẳng định việc thực hiện Luật là nội dung quan trọng, kế thừa pháp lệnh dân chủ cơ sở. Ý kiến các đại biểu cơ bản đồng tình với kết cấu, bố cục, nội dung và sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, về chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ảnh 3

Đồng chí Hoàng Lân - Phó Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

Một số ý kiến góp ý dự thảo Luật cần bổ sung và đa dạng hóa hình thức công khai thông tin; việc thực thi dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước,…

Ngoài ra, cũng có ý kiến băn khoăn về tên các điều luật, cho rằng cần sửa đổi phù hợp hơn; không nên mở rộng thành lập Ban Thanh tra nhân dân các cơ sở sử dụng lao động vì các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cần thể chế hóa nguyên tắc dân bàn để đảm bảo tính khả thi.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ảnh 4

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung tiếp thu, ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp và khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây cũng là căn cứ để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nghiên cứu, tham gia góp ý tại các diễn đàn Quốc hội trong thời gian tới.

Tin mới