'Đồng hành cùng dân tộc, lợi đạo, ích đời'

(Baonghean) - Bà Đinh Thị Hòa (Pháp tự Thích Nữ Diệu Nhẫn) - Trụ trì Tổ đình chùa Cần Linh (TP.Vinh); ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 9, huyện Thanh Chương.

Trong những năm qua, khắc ghi lời dạy của Đức Phật, các vị Tổ Sư tiền bối và kế thừa, phát huy Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp, Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, “Hộ quốc an dân, ích đạo lợi đời, luôn đồng hành cùng dân tộc”, tôi luôn cùng với nhân dân, phật tử làm nhiều điều lợi ích cho đạo, cho đời, được các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh nhà ghi nhận.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi nhận thức rõ, mình là đại biểu dân cử, đại diện cho cử tri, nên phải thường xuyên lắng nghe ý kiến, đề xuất của cử tri, những việc cấp thiết phục vụ đời sống nhân dân để kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị từ phía cử tri của các cơ quan chức năng, kịp thời báo cáo với cử tri, đem lại quyền lợi an lành và chính đáng của nhân dân. 
Là một chức sắc Phật giáo, tôi cũng luôn ý thức và động viên tăng ni, phật tử, không phân biệt tôn giáo, cùng bà con nhân dân đoàn kết, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc; cùng với tăng, ni Hội Phật giáo Nghệ An quan tâm sâu sắc tới tâm tư, nguyện vọng của tín đồ phật tử, nhân dân; hướng họ tụ họp theo đúng chánh pháp, chấp hành đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, không mê tín dị đoan.
Phát huy tinh thần từ bi, hỉ xả của đạo Phật, truyền thống “đồng hành cùng dân tộc, lợi đạo, ích đời, tích cực tham gia thi đua yêu nước”, ở các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, tôi sẽ tích cực vận động các nhà hảo tâm, phật tử và bà con nhân dân ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, các gia đình nghèo, khó khăn; chăm nuôi cho trẻ mồi côi, người già cô đơn, người ảnh hưởng chất độc gia cam; tích cực ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài... Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tôi cũng sẽ tăng cường thăm hỏi, chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh. Đồng thời sẽ cùng phối hợp với các cấp chính quyền, MTTQ các cấp tham gia vào nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.
Ngoài các vấn đề chung nêu trên, được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn huyện Thanh Chương, tôi cũng trăn trở làm sao cùng với sư phụ phụ trách Phật giáo trên địa bàn huyện kêu gọi phật tử, nhân dân phục hồi, trùng tu một số ngôi chùa được cấp thẩm quyền phê duyệt, góp phần lưu giữ, tôn tạo, bảo tồn bản sắc văn hóa chùa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân, góp phần tạo môi trường cho con người sống trong sự an lành, hướng thiện; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.
Minh Chi (Ghi) 
TIN LIÊN QUAN

Tin mới