mask

Đường dây nóng phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

(Baonghean.vn) - Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII.

- Thời gian: 2,5 ngày, từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2022

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, số 25, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Để phục vụ cử tri và nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp như sau:

02383.598828;

02383.598747;

02383.598800.

Tin mới