mask

Giải quyết vướng mắc, tồn đọng thủy điện Khe Bố: tiếp tục trì trệ và dang dở

(Baonghean.vn) – Kinh phí hỗ trợ vượt qua hộ nghèo ước tính trên 10 tỷ đồng mới chi trả được hơn 3,8 tỷ đồng; đường tránh ngập QL7 đoạn qua xã Thạch Giám vẫn dang dở.

Thông tin từ UBND huyện Tương Dương, công tác giải quyết tồn đọng, vướng mắc dự án thủy điện Khe Bố đến thời điểm tháng 5/2017 đã được thực hiện gồm: chi trả hơn 2,2 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại thị trấn Hòa Bình (phương án bồi thường được phê duyệt hơn 3,74 tỷ đồng; đã được chủ đầu tư chuyển hơn 2,51 tỷ đồng).

Người dân vùng thực hiện dự án thủy điện Khe Bố làm thủ tục nhân tiền hỗ trợ vượt qua hộ nghèo.
Người dân vùng thực hiện dự án thủy điện Khe Bố làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: CTV

Chi trả hơn 3,8 tỷ đồng  kinh phí hỗ trợ vượt qua hộ nghèo cho 172 hộ thuộc các xã Tam Thái, Tam Đình, Thạch Giám, Yên Thắng. Chi trả kinh phí bồi thường về tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân ở các bản Lũng, Tân Hợp (xã Tam Thái), bản Cây Me (xã Thạch Giám) với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường nội vùng bản Đình Tiến (xã Tam Đình), bản Pủng (xã Yên Thắng) và hoàn thiện hồ sơ thiết kế đường nước sinh hoạt bản Đình Thắng (xã Tam Đình).

Liên quan đến dự án thủy điện Khe Bố, ngày 3/4/2017, UBND tỉnh ban hành công văn số 2143/UBND/CN về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Khe Bố.

UBND tỉnh yêu cầu: Việc chi trả tiền chế độ vượt qua hộ nghèo cho các hộ dân phải được hoàn thành trước 10/4/2017; Hồ sơ áp giá bồi thường đất cho các hộ dân tại thị trấn Hòa Bình phải được hoàn thành trước 30/4/2017 và hoàn thành việc chi trả trước 10/4/2017; Hoàn thành hồ sơ chênh lệch giá trị đất ở phải bồi thường cho người dân tại tất cả các bản làng khác bị ảnh hưởng trước 30/4/2017 và hoàn thành việc chi trả trước 10/4/2017.

Hoàn thành hạng mục cấp nước sinh hoạt, đường nội vùng khu tái định cư bản Pủng trước ngày 30/4/2017; Hoàn thành hạng mục cấp nước sinh hoạt khu tái định cư bản Đình Thắng trước ngày 30/5/2017.

Niềm vui khi được nhận tiền hỗ trợ vượt qua hộ nghèo.
Niềm vui của người dân vùng thực hiện dự án thủy điện Khe Bố khi được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: CTV

Hoàn thành hạng mục đường nội vùng Khu tái định cư bản Đình Tiến, xã Tam Đình trước 30/4/2017. Hoàn thành hạng mục đường nội vùng Khu tái định cư bản Đình Hương, xã Tam Đình  trước 30/5/2016. Với đường tránh Quốc lộ 7A đoạn qua xã Thạch Giám, hoàn thành trước 30/4/2017.

Theo Hội đồng BTGPMB huyện Tương Dương cho biết, hiện nay hội đồng đang tiếp tục thực hiện việc lập các phương án chi trả kinh phí hỗ trợ khẩu nghèo; chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ về đất thị trấn Hòa Bình; hoàn thiện trích đo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu tái định cư bản Cánh Tráp, bản Lau, bản Mác, bản Nhẫn, bản Đình Tiến.

Những nội dung hội đồng chưa thực hiện được gồm: thu hồi diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân ở bản Pủng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; lập phương án bồi thường, hỗ trợ về giá đất giữa nơi đi và nơi đến khu tái định cư bản Cánh Tráp, bản Lau, bản Mác, bản Nhẫn và bản Đình Tiến (Ban Quản lý dự án thủy điện Khe Bố chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ trích đo do địa chính xác định diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân).

Đường tránh ngập Quốc lộ 7A đoạn qua xã Thạch Giám vẫn đang dở dang (ảnh chụp tháng 5/2017).
Đường tránh ngập Quốc lộ 7A đoạn qua xã Thạch Giám vẫn đang dở dang (ảnh chụp tháng 5/2017).. Ảnh: Nhật Lân

Cũng theo Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Tương Dương, tổng kinh phí hỗ trợ vượt qua hộ nghèo ước tính trên 10 tỷ đồng; phần chưa được chi trả là trên 6 tỷ đồng; hiện nay về mặt hồ sơ đã cơ bản được hoàn thiện và chuyển cho  chủ đầu tư.

Tuy nhiên, còn phải chờ chủ đầu tư thực hiện các bước thẩm định. Khi chủ đầu tư chuyển kinh phí, Hội đồng mới lên phương án chi trả. Về đường tránh ngập Quốc lộ 7, đến thời điểm hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Hà Giang

Tin mới