mask

Giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổng hợp, giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 102 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 2/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc.

GIỚI THIỆU CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VỚI
SỐ PHIẾU TẬP TRUNG CAO

Trong quý I/2021, toàn ngành đã nỗ lực vừa tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương cùng toàn ngành đã tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngành đã tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Quốc hội bầu, phê chuẩn “bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung”.

Giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét kỹ lưỡng, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các cơ quan Nhà nước với số phiếu rất tập trung.

Ngành cũng đã phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổng hợp, giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 102 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, ngành đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Ngành cũng đã tham mưu cấp ủy các cấp điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ theo quy định. Trong quý I/2021, đã tham mưu phối hợp thẩm định 179 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Nội bộ ngành tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác phối hợp nghiệp vụ đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai.

LỰA CHỌN NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN

Quý II/2021 là thời gian các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành xác định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

Trong đó cần tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho Nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quốc hội khóa XV.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

Trong đó đối với công tác nhân sự chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cần cố gắng phát huy những kết quả đạt được thời gian qua và tiếp tục chủ động, tích cực, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, toàn ngành tiếp tục để chuẩn bị, xây dựng các đề án trình Trung ương, đặc biệt là liên quan đến nội dung đi đôi với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương thì phải tạo môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn để giải quyết vấn đề thực tiễn ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; cũng như một số quy định liên quan đến cán bộ, nhất là các quy định đến các chức danh cán bộ, đánh giá, sử dụng, chính sách;…

Tin mới