HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp bất thường

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, đồng thời quyết định một số chủ trương về kinh tế.
Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh. Ảnh tư liệu Thành Cường

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và yêu cầu thực tiễn của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp bất thường do Thường trực HĐND tỉnh quyết định.

Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào 8 giờ sáng ngày 18/3/2020. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Bao gồm thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận thông qua 3 nghị quyết chuyên đề. Bao gồm: Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Các nghị quyết được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành để đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp sẽ khai mạc và bế mạc ngay trong buổi sáng ngày 18/3.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới