mask

Hội thảo góp ý xây dựng cuốn lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (1946 - 2021)

(Baonghean.vn) - Sáng 15/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, giai đoạn 1946 - 2021
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo lịch sử HĐND tỉnh thời kỳ 1946 - 2021 được xây dựng 5 chương, gồm: khái quát về tỉnh Nghệ An; HĐND tỉnh thời kỳ 1946 - 1959; thời kỳ 1959 - 1975; thời kỳ 1975 - 1991; thời kỳ 1991 - 2021.

Tại Hội thảo, trên cơ sở phân tích tính lịch sử và phương pháp luận, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về tên gọi của cuốn sách; sự cần thiết bổ sung thêm phần kết luận và bài học kinh nghiệm 75 năm hoạt động của HĐND tỉnh.

Bà Bùi Thị Thu Hương - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hôi thảo. Ảnh: Mai Hoa
Bà Bùi Thị Thu Hương -  nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại Hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với vấn đề nêu trên, một số ý kiến cũng nêu một số đề xuất cần nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của HĐND tỉnh theo một số nguyên tắc, vừa mang đậm tính chất riêng của HĐND tỉnh Nghệ An về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động trong từng giai đoạn; vừa đặt hoạt động HĐND tỉnh trong sự tác động, chi phối của bối cảnh lịch sử, yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong từng thời kỳ.

Đặc biệt đóng góp, tác động của HĐND tỉnh đối với thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh ở từng thời kỳ. Lịch sử HĐND tỉnh cần phải làm rõ, nêu bật được những dấu ấn hoạt động trong từng giai đoạn, nhiệm kỳ cụ thể…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền để nghị cơ quan soạn thảo cẩn xem xét lại một số cơ sở dữ liệu đảm bảo chính xác hơn. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền để nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét lại một số cơ sở dữ liệu đảm bảo chính xác hơn. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh tham gia ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh tham gia ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã rất cố gắng, công phu trong thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo cuốn sách, đáp ứng yêu cầu về tính lịch sử và phương pháp luận.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, cập nhật đầy đủ, chính xác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn kết luận thống nhất một số vấn đề tại hội thảo. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn kết luận tại Hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

Về tiêu đề cuốn sách, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, mục đích của Thường trực HĐND tỉnh đặt ra là mong muốn biên soạn cuốn lịch sử hoạt động của HĐND tỉnh.

Vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo củng cố các tư liệu, nội dung, đáp ứng yêu cầu xây dựng cuốn lịch sử của HĐND tỉnh.

Quan tâm rà soát, đảm bảo chính xác về bản chất hoạt động của HĐND tỉnh cũng như tên tuổi, chức danh của các cá nhân được viết trong cuốn lịch sử.

Kể cả các nhận định trong cuốn sách phải đảm bảo chính xác; cách trình bày, sắp xếp trong cuốn sách phải đảm bảo khoa học, logic…

PGS, TS
PGS.TS. Trần Vũ Tài - Viện trưởng Viện Sư phạm xã hội, Trường Đại học Vinh tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội thảo để hoàn chính cuốn sử HĐND tỉnh Nghệ An. 

Tin mới