[Infographics] Công tác xây dựng Đảng, thực hiện chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của Đô Lương năm 2019

(Baonghean.vn) - Năm 2019, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Đô Lương đã đạt được những thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tin mới