mask

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 247 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.500 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tham dự.
Chiều 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX , nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên khai mạc trù bị. Dư đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.
Chiều 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX , nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên trù bị. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều nội quan trong được thông qua

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Phiên trù bị tại đại hội thực hiện nhiều nội dung và rất quan trọng, quyết định đến thành công đại hội; vì vậy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, thống nhất các nội dung để góp phần thành công đại hội.

Đồng chí Hoàng
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc đại hội phiên trù bị. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn thư ký 2 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu 7 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch cũng thông qua chương trình, nội quy đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí
Đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp điều hành nội dung bầu Đoàn chủ tịch; bầu Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Mai Hoa
Đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng
Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh cơ bản đồng tình cao với dự thảo, các ý kiến thảo luận tại đại hội đã góp ý nhiều nội dung. Về đổi mới kinh tế, Trung ương cần nghiên cứu và quy định trong các văn bản quy phạp pháp luật về vấn đề sở hữu, các lĩnh vực Nhà nước cần phải độc quyền; các lĩnh vực, địa bàn không có đầu tư nước ngoài; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.  

Các ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đề xuất các khía cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam...

Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Góp ý về công tác cán bộ, đề nghị phải thực sự “khách quan, dân chủ” mới có thể bố trí đúng người có năng lực, trình độ, thể hiện tinh thần "ý Đảng lòng dân"...

Đối với văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các tham luận phát biểu tại đại hội cũng thể hiện sự đồng tình cao, đồng thời góp ý một số nội dung cụ thể. Đó là tỉnh cần bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.

Một số đại biểu cho rằng cần bổ sung giải pháp tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết để phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Trong phiên trù bị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXVIII trình Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đại hội nghiên cứu, quyết định tại phiên đại hội chính thức vào ngày mai thông qua bầu cử.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên khóa XXIX làm việc trong 2 ngày 11 và 12/8/2020 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị trình đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin mới