mask

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An được biểu dương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen ngợi, biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tổ chức các phong trào, cuộc vận động cũng như nắm bắt tình hình, dư luận hiệu quả.

Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều hoạt động nổi bật

Năm 2020, hoạt động của MTTQ các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung triển khai chương trình công tác với nhiều đổi mới, sáng tạo, đem lại nhiều hiệu quả.

Nổi bật, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, thiên tai, bão, lụt và chăm lo giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

MTTQ các cấp quan tâm đẩy mạnh và đổi mới hoạt động tuyên truyền, ngoài phương pháp truyền thống đã chú trọng sử dụng mạng xã hội, đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai mang nhiều dấu ấn của MTTQ. Công tác giám sát, phản biện được các cấp MTTQ trăn trở nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, hạn chế các vấn đề tiêu cực phát sinh, nhất là tham gia phản biện vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị xã tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị xã tham gia tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu “kép”, đảm bảo an sinh xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước…

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành đã tham gia ý kiến nêu một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động của MTTQ, trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giải đáp và nghiên cứu tháo gỡ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến trong hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ một số thông tin liên quan việc thực hiện nhiệm vụ của MTTQ trong công tác chuẩn bị bầu cử; công tác nắm bắt tình hình dư luận và ý kiến phản án của nhân dân để kiến nghị với các cấp giải quyết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành của Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề xuất với Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm đến một số vấn đề đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận các cấp.

Biểu dương MTTQ tỉnh Nghệ An

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu MTTQ các cấp tập trung triển khai 5 nội dung trọng tâm được triển khai tại hội nghị.

Song song với đó, MTTQ các cấp cần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở xác định rõ phải xây dựng chương trình hành động thật cụ thể. MTTQ các cấp tiếp tục vào cuộc vận động nhân dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện tiêm vắc-xin, gắn với tuyên truyền, vận động xã hội hóa để đảm bảo người tiêm vắc- xin đạt tỷ lệ cao nhất.

Nhấn mạnh, hoạt động của MTTQ mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp MTTQ quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cũng như đảm bảo các điều kiện để đội ngũ cán bộ hoạt động tốt; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động đi vào chiều sâu và thực chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của MTTQ các cấp; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng khen ngợi, biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức các phong trào, cuộc vận động, cũng như nắm bắt tình hình, dư luận và phản ánh của nhân dân để kịp thời tuyên truyền, vận động hoặc kiến nghị với các cấp vào cuộc xử lý rất hiệu quả.

Tin mới