Nâng mức trợ cấp đối với thanh niên xung phong

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh trợ cấp đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Trao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP tại Thị xã Thái Hòa.
Trao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP tại Thị xã Thái Hòa.Mức trợ cấp được nâng từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng, kể từ ngày 1/1/2016.

Trường hợp thanh niên xung phong từ trần kể từ ngày 1/1/2016 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Quyết định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 1/1/2016 đến tháng thanh niên xung phong từ trần (số tiền 180.000 đồng/tháng)./.

Theo Vietnamplus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới