mask

Ngành Nông nghiệp Nghệ An tinh giản 115 người

(Baonghean.vn) - Đó là số liệu được Sở NN & PTNT báo cáo với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính sáng 22/11.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Kết quả, năm 2017, Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị, rà soát 81 thủ tục hành chính (TTHC), tổng số TTHC sau khi rà soát được sửa đổi, bổ sung là 89. Năm 2018, Sở tiến hành rà soát, đánh giá 89 TTHC, số thủ tục hành chính sau khi rà soát, đánh giá được sửa đổi, bổ sung ban hành mới là 102; đơn giản hóa 74 TTHC và văn bản quy phạm pháp luật sau khi rà soát, đánh giá.

Sở đã ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các hồ sơ TTHC trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ ngày 1/1/2017. Qua đó đã cung cấp 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 2 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Tiến Lâm báo cáo. Ảnh Thanh Lê
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Tiến Lâm báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Đề án 09 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Sở đã xây dựng Đề án “Hợp nhất các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và thú y, Ban phát triển nông thôn miền núi thành Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện” trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt đề án; trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt đề án vị trí việc làm của 7 chi cục.

Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, đã đổi mới 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp. Hoàn thành việc cổ phần hóa 2 công ty TNHH MTV. Tiếp tục thực hiện, sắp xếp, đổi mới 5 công ty TNHH MTV nông nghiệp: Chè, cà phê, cao su An Ngãi, Xuân Thành.

Năm 2018, biên chế của toàn ngành Nông nghiệp tỉnh đã giảm 115 người, đạt tỷ lệ 7,32% so với năm 2015.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Tiến Lâm cho biết: Đặc thù của Sở Nông nghiệp là Đảng bộ nhiều tổ chức cơ sở đảng, với gần 600 đảng viên, 70 đơn vị trực thuộc. Công tác cải cách hành chính là nhu cầu nội tại, thiết yếu phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của Sở. 

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đơn vị đi đầu trong tổ chức Hội thi tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác này.

Sở cần chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế sau kết luận của đoàn kiểm tra như khắc phục việc ban hành chưa đúng thể thức, tăng cường vai trò cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính, tuyên truyền người dân và doanh nghiệp nắm rõ dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong  quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy khoa học, hiệu lực hiệu quả…

Tin mới