mask

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 12, Khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục thảo luận về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII; về đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ngày 12/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 12, Khóa XII ảnh 1
Hội nghị Trung ương 12.

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, 11, 12 và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình Hội nghị.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Tin mới