mask

Nghệ An: Các trường tích cực phòng chống dịch khi dạy học trực tiếp

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, ngành GĐ&ĐT đã nỗ lực để đưa học sinh các cấp học trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện chăm sóc, giáo dục và phòng chống dịch khi học trực tiếp.

Tin mới