mask

Nghệ An siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị

(Baonghean.vn)- Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, sáng 18/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Nội vụ, các huyện, thành, thị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp quán triệt Chị thị số 26.

Theo đó, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. Chính phủ đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chỉ thị yêu cầu: các Bộ, ngành, địa phương phải kiên quyết tinh giản biên chế công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu trách nhiệm. Bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị 26
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên. Tập trung cao nhất việc khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Cụ thể như không được sử dụng giờ hành chính để làm việc riêng; Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 26/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng ở Tỉnh Nghệ An, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3/12/2013 và Đề án số 07 về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên" là một chủ trương đúng đắn và kịp thời.

Đây là giải pháp nhằm chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành nội quy, quy chế, thời gian làm việc, cải cách hành chính, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với nhau... Nhờ có Chỉ thị 17 mà nhận thức của cán bộ, công chức đã được nâng lên, hoạt động của nhiều địa phương, cơ quan đã đi vào nề nếp.

a
Người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm giao dịch một cửa TP Vinh. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn thực trạng thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại một số nơi chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu. Nhiều cơ quan, đơn vị mới chú trọng việc cấm uống rượu bia, chưa quan tâm đến việc nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng hiệu quả công việc. Văn bản gửi ko đúng địa chỉ, thiếu sót, tình trạng xử lý công việc không kịp thời. Công tác CCHC còn nhiều hạn chế như chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh xếp trung bình, dư luận nhân dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước và công dân chưa tốt, làm mất niềm tin người dân đối với bộ máy nhà nước.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc việc kỷ cương, kỷ luật hành chính nhà nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trong đó trọng tâm giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị cần triển khai quán triệt Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị mình; đề ra kế hoạch thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện; thực hiện rà soát sắp xếp bộ máy, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy,…tạo ra sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ từ thủ trưởng cơ quan đến từng cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị:

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Nội dung kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó mật thiết của cơ quan nhà nước với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp./.

Thanh Lê - Lâm Tùng

Tin mới