mask

Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(Baonghean.vn) -  Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của của Bộ Chính trị khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00

Chiều 29/6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169 ngày 31/12/2021 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh, thành trong cả nước và 75 điểm cầu người Việt Nam ở nước ngoài.

 Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước những chuyển biến của bối cảnh quốc tế và sự lớn mạnh về số lượng, mở rộng về địa bàn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên thế giới, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới với nhiều nội dung quan trọng.

Nghệ An là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng người dân đi học tập, lao động, sinh sống ở nước ngoài với khoảng 75.000 người, tập trung ở các nước, vùng lãnh thổ: Lào, Singgaphore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Anh, Canada, Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Pháp,…

 Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 2

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Nghệ An là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước với khoảng 500 triệu USD/năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 15 dự án của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 6.237,08 tỷ đồng, các dự án đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách cho địa phương, tạo việc làm cho người dân.

Với tinh thần đoàn kết, luôn hướng về quê hương, người Nghệ An đã thành lập các Hội đồng hương Nghệ An ở khắp nơi trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương. Hàng năm có các chuyên gia, trí thức kiều bào Nghệ An về làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại quê hương.

 Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 3

Nhà máy may Minh Anh - Đô Lương do kiều bào Nguyễn Đình Sinh ở Cộng hòa Liên bang Đức đầu tư. Ảnh: Thanh Lê

Kiều bào Nghệ An ngày càng tham gia tích cực vào các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc, các đợt quyên góp từ thiện, đồng bào trong nước gặp hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là quyên góp cho quê hương trong những đợt thiên tai lũ lụt, những địa bàn còn nhiều khó khăn,…

Kết luận số 12-KL/TW đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45–CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Trước nhiệm vụ mới đặt ra, nhất là yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ XIII về việc triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nên Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ đã đặt ra yêu cầu về công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần được triển khai với nhiều phương thức, kịp thời vận động, hỗ trợ, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Qua đó khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 Nghệ An tham gia hội nghị toàn quốc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 4

Đại diện các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Việc quán triệt Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy Đảng, chính quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 12-KL/TW và các văn bản khác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong và ngoài nước để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin mới