mask

Nghệ An: Thu ngân sách quý I/2019 đạt 3.354 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải thông báo tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2019 do UBND tỉnh tổ chức.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải thông tin: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I năm 2019 ước thực hiện 3.354 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: Thu nội địa đạt 3.014 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2018. Thu tiền sử dụng đất 703 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, tăng 60,6% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 340 tỷ đồng, đạt 20% dự toán và bằng 70,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Chi ngân sách địa phương quý I năm 2019 ước thực hiện 5.354,3 tỷ đồng, đạt 22% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển: 1.050 tỷ đồng, đạt 20,2% dự toán; chi thường xuyên: 4.269,3 tỷ đồng, đạt 22,8% dự toán.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại hội nghị: Ảnh Thanh Lê
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại hội nghị: Ảnh Thanh Lê

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước quý II năm 2019, theo người đứng đầu ngành Tài chính tỉnh cho biết, ngành Thuế và Hải quan tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả.

Ông Nguyễn Xuân Hải cũng cho biết sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác thu, khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu; rà soát, đánh giá những yếu tổ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, làm rõ những khoản hụt thu, các nguồn thu còn tiềm năng; đề ra các giải pháp cụ thể để kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện. 

Bên cạnh đó, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản; tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để đề nghị thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định;...

Sản xuất bột đá siêu mịn xuất khẩu tại Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
Sản xuất bột đá siêu mịn xuất khẩu tại Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê
“Đối với  Sở Tài chính sẽ triển khai các đoàn công tác làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong lĩnh vực thu ngân sách Nhà nước” - Giám đốc Sở Tài chính cho biết.

Tin mới