mask

Nghệ An: UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành 28 nghị quyết về kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Chiều 23/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về kế hoạch triển khai xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp năm 2020.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở đối chiếu các quy định pháp luật có hiệu lực thi hành mới; các kế hoạch, chương trình công tác của tỉnh năm 2020; căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; các sở, ngành cấp tỉnh đã chủ động đề xuất danh mục đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết trong năm 2020.

Từ đăng ký, đề xuất của các sở, ngành đã được UBND tỉnh thống nhất trình danh mục đề nghị HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết và được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2020.

Sau khi Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến danh mục xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2020, đến ngày 17/3, có 11 sở, ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng và đúng quy trình theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giám đốc Sở Tư Pháp
Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Quốc Hào báo cáo kết quả tổng hợp kế hoạch xây dựng nghị quyết của 17 sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Ma Hoa

Theo đó, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh danh mục xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020 gồm 28 nội dung. Cụ thể có 8 nghị quyết cá biệt, có tính chất định kỳ liên quan đến dự toán, quyết toán ngân sách; kế hoạch đầu tư công; thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

20 nghị quyết quy phạm pháp luật, như nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025; nghị quyết về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025; nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. 

Hay như nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND, ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách DS- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND, ngày 12/12/2014 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Tại cuộc họp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành bám kế hoạch để đảm bảo quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, tiến độ, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan tham gia ý kiến và Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh cho ý kiến để trình HĐND tỉnh.

Mặt khác, việc xây dựng nghị quyết cần đảm bảo chất lượng; nêu rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn cần ban hành nghị quyết hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế…

Nghệ An: UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành 28 nghị quyết về kinh tế - xã hội ảnh 3
UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Toàn cảnh cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao ở xã Nghi Long. Với mức thu nhập từ 400-450 triệu đồng/ha/năm, đây là mô hình chuyển đổi việc làm hiệu quả sau khi nhiều diện tích đất bị thu hồi. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Tin mới