mask

Nghệ An xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em và học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp tháng 11/2021, UBND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo UBND tỉnh, mục tiêu xây dựng Nghị quyết nhằm chia sẻ, hỗ trợ với phụ huynh và học sinh mức đóng học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19. 

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2021 vào chiều 25/11. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2021 vào chiều 25/11. Ảnh: Phạm Bằng

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên đang học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự kiến mức hỗ trợ
Dự kiến mức hỗ trợ cụ thể.

Thời gian hỗ trợ là học kỳ I, năm học 2021-2022 (4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, tính theo số tháng học thực tế). Nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách tỉnh với dự kiến số tiền đề nghị hỗ trợ 40,569 tỷ đồng (không bao gồm học phí được miễn, giảm cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ).

Nghị quyết này sẽ được trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII để được xem xét, thông qua./.

Tin mới