mask

Nỗ lực phát triển Đài PT-TH Nghệ An ngang tầm đài khu vực

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại cuộc làm việc với Đài PTTH tỉnh sáng 20/8.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đườngtịch chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường có cuộc làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Trong thời gian qua, Đài Phát thanh - Truyền hình  (PT- TH) tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới chất lượng chương trình, mở rộng phạm vi phủ sóng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh.

Trưởn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị Đài PTTH tỉnh cần có những chương trình phân tích chuyên sâu về kinh tế - xã hội tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Đài đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động và quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; mở rộng hợp tác và tranh thủ được nhiều nguồn lực phát triển. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất và phát sóng chương trình theo hướng hiện đại; mở rộng diện phủ sóng PT-TH để quảng bá hình ảnh của Nghệ An ra cả nước và quốc tế. Thực hiện tốt các chương trình xã hội hóa, an sinh xã hội,…

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Như Khôi cho biết: Hiện Đài PT-TH tỉnh đã đạt các tiêu chí Đài khu vực đó là chất lượng chương trình, cơ sở thiết bị chủ yếu, nguồn nhân lực, việc phối hợp sản xuất cho các đài quốc gia. Một số nội dung đang phải phấn đấu là  một số trang thiết bị hiện đại mở rộng diện phủ sóng ra cả nước, nỗ lực tăng nguồn thu đáp ứng yêu cầu tự chủ về tài chính.

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Như Khôi báo cáo
Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Như Khôi báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực Phát thanh- Truyền hình. Ảnh Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, Đài PTTH tỉnh cần có những chương trình phân tích chuyên sâu về kinh tế - xã hội tỉnh, có tính thuyết phục cao đối với khán giả. Các chương trình của Đài PTTH cần đầu tư, quan tâm đến tính dự báo, phản biện ở tầm cao hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng một số vị trí cán bộ, phóng viên của Đài PTTH tỉnh chưa được đào tạo bài bản như: MC, Makettinh, đạo diễn. Đài cần xây dựng thêm đội ngũ cộng tác viên, phối hợp với các chuyên gia trong thực hiện các chương trình mang tính chuyên đề, chuyên sâu.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành mong muốn Đài PT- TH tỉnh
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành mong muốn Đài PT- TH tỉnh cần có các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ. Ảnh Thanh Lê

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành đề nghị: Đài PT-TH tỉnh cần có các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ. Tuyên truyền về văn hóa và con người xứ Nghệ, xây dựng thương hiệu du lịch của Nghệ An. Đồng thời xây dựng các chương trình tạo diễn đàn phản biện những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như về công tác quy hoạch, dự án lớn.

Liên quan về nguồn nhân lực của Đài PTTH tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh đề nghị: Đài PTTH, rà soát đề án vị trí việc làm, có phương án đào tạo nguồn nhân lực. Người đứng đầu ngành Nội vụ nhấn mạnh, theo xu hướng Đài PT-TH sẽ thực hiện tự chủ về tài chính, khi đó đơn vị sẽ tự chủ trong việc sử dụng nguồn nhân lực.

Các ý kiến đại biểu đề nghị Đài PT-TH tỉnh mở rộng diện phát sóng đưa thông tin kịp thời đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa; khai thác kênh đưa truyền hình Nghệ An đến với các tỉnh nhiều hơn quảng bá hình ảnh của Nghệ An; đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ các dịch vụ tiến tới đề án tự chủ của đơn vị,..

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tham quan Đài PT-TH tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm phòng sản xuất chương trình Đài PT-TH tỉnh. Ảnh Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận đánh giá cao kết quả nổi bật của Đài PT-TH trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đài PT-TH Nghệ An tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó cần làm tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân.

“Đài phải là cầu nối giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước. Chú trọng hợp tác sản xuất chương trình, tiếp tục mở rộng diện phản ánh; đổi mới hình thức tuyên truyền, tập trung nâng cao hơn nữa tính chiến đấu của các cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng các tin, bài phản ánh”- người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh
Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh đề nghị Đài PTTH tỉnh tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực. Ảnh Thanh Lê

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài PT-TH tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án phát triển Đài PTTH Nghệ An ngang tầm đài khu vực giai đoạn 2014 – 2020 và tập trung xây dựng chiến lược phát triển Đài PTTH Nghệ An đến năm 2025.

Tăng cường công tác xã hội hóa trong sản xuất các chương trình văn hóa, xã hội, thể thao, giải trí; giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người Nghệ An và bản sắc văn hóa xứ Nghệ đến khán thính giả trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Đài PT-TH tỉnh cần tiếp tục nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức về trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật thay thế những thiết bị đã xuống cấp, lạc hậu, từng bước đảm bảo thiết bị sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng hiện đại, đồng bộ.

Đài PT-TH tỉnh cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, quảng cáo; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần xây dựng thương hiệu NTV. Các chương trình cần mang tính phát hiện, phản biện cần chủ động cao hơn, có nhiều chương trình chuyên sâu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng nhu cầu văn hóa thông tin giải trí ngày càng cao của khán thính giả; thể hiện tính chuyên nghiệp cao.

Tin mới