Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa: Đánh giá sát, đúng kết quả cải cách hành chính

(Baonghean) - Năm 2019 lần đầu tiên Nghệ An công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 21 huyện, thành, thị do Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thực hiện. Kết quả trên dựa vào điểm số đạt được của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính và qua điều tra xã hội học. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh về triển khai xếp loại đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh.

P.V: Xin đồng chí cho biết, tính chất quan trọng của việc đánh giá Chỉ số CCHC của các ngành, địa phương?

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Năm 2019, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm công tác CCHC với việc xác định là “Năm Cải cách hành chính” và đã có sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Việc đánh giá kết quả CCHC thông qua Chỉ số CCHC đã được các sở, ngành, địa phương quan tâm, triển khai đồng bộ và xác định đó là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quy định đánh giá CCHC mới, theo đó tạo điều kiện thuận lợi để đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế CCHC của các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát phòng điều hành giao thông thông minh. Ảnh: Thanh Lê

Việc xác định Chỉ số CCHC nhằm để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC. Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng; trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh; giữa các huyện, thành, thị.

Đồng thời, thông qua Chỉ số CCHC xác định rõ mức độ thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị trong tương quan với các đơn vị cùng cấp, tạo động lực trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó giúp các sở, ngành, các huyện, thành, thị có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

P.V: Để xác định Chỉ số CCHC chính xác, khách quan, tỉnh đã triển khai phương pháp đánh giá như thế nào, thưa đồng chí?.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác CCHC năm của các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). Ảnh: Lê Thanh

Trước hết, các sở, ngành, địa phương tự theo dõi, đánh giá và tự cho điểm kết quả thực hiện CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp sở, cấp tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ (kèm theo các tài liệu kiểm chứng). Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và thông, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định điểm số tự đánh giá của các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị trình Hội đồng thẩm định cho ý kiến. Đồng thời kết hợp đánh giá thông qua điều tra xã hội học, trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau. Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC cấp sở, ngành và UBND cấp huyện là 100. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 35/100.

Trong đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC đã được UBND tỉnh phân công cho các thành viên Hội đồng thẩm định triển khai thực hiện. Theo đó, các kết quả tự đánh giá của các sở, ngành, UBND cấp huyện đã được rà soát kỹ để bảo đảm kết quả đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công bằng giữa các sở, các huyện. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ngành, UBND cấp huyện đã được Hội đồng thẩm định thông qua và kết quả điểm điều tra xã hội học Sở Nội vụ đã tổng hợp, tính toán quy đổi điểm số của các tiêu chí, tiêu chí thành phần không phát sinh nhiệm vụ, xác định các chỉ số, xếp hạng các cơ quan, đơn vị và xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2019. Báo cáo đã tập trung phân tích kết quả chỉ số tổng hợp và các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực, tiêu chí của Chỉ số CCHC đối với từng sở, ngành, từng huyện, thành, thị.

Việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2019 được Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành chi tiết, cụ thể, trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Với bộ tiêu chí mới, việc đánh giá tập trung vào kết quả và tác động, có sự kết hợp chặt chẽ giữa bên trong và bên ngoài cơ quan hành chính làm cho các thông tin thu được từ Chỉ số CCHC có tính tổng hợp, đa chiều, bảo đảm tính khách quan. Điều đáng ghi nhận là các sở, ngành, huyện, thành, thị đã nghiêm túc tiến hành công tác tự đánh giá, chấm điểm và gửi các tài liệu kiểm chứng phục vụ cho việc thẩm định của Hội đồng thẩm định. Kết quả Chỉ số CCHC 2019 tiếp tục phản ánh tương đối sát tình hình triển khai thực hiện CCHC tại các sở, ngành, địa phương.

P.V: Xin đồng chí cho biết những nội dung cần phát huy, những nội dung cần tập trung chỉ đạo khắc phục để thực hiện tốt hơn CCHC của ngành, địa phương trong thời gian tới?.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa: Bên cạnh kết quả đạt được, việc đánh giá Chỉ số CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc triển khai tự chấm điểm và gửi tài liệu kiểm chứng của một số sở, ngành, huyện chưa đáp ứng yêu cầu, như: Cung cấp tài liệu kiểm chứng không đầy đủ hoặc không chính xác. Bổ sung tài liệu kiểm chứng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của quá trình xác định Chỉ số CCHC năm 2019. Quá trình thẩm định của một số thành viên Hội đồng còn khó khăn do thay đổi nhiệm vụ, cập nhật thông tin. Một số thành viên Hội đồng thực hiện việc thẩm định chưa kịp thời. Công tác điều tra xã hội học còn gặp khó khăn do thời gian ngắn, việc tiếp cận đối tượng khảo sát cũng gặp khó khăn.

Cán bộ Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Xác định tầm quan trọng của việc xác định Chỉ số CCHC, để triển khai thực hiện thường xuyên, thực chất, đảm bảo đo lường, lượng hóa kết quả triển khai CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các nội dung theo Chương trình CCHC Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020. Cùng với đó có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những sở, ngành, UBND huyện, thành, thị có thành tích CCHC tốt thông qua kết quả Chỉ số CCHC hàng năm.

Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, trong đó có kết quả Chỉ số CCHC hàng năm.

Đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị, căn cứ Chỉ số CCHC năm 2019, tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền về kết quả Chỉ số CCHC trong phạm vi sở, ngành, địa phương để nâng cao trách nhiệm trong thực hiện và xác định Chỉ số CCHC hàng năm. Tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả Chỉ số CCHC năm 2019.

Giải quyết TTHC cho doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT. Ảnh: Thanh Lê

Rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần điểm số thấp để tập trung chỉ đạo nhằm cải thiện chỉ số. Làm tốt công tác tuyên truyền CCHC. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm một cách khả thi, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Đi cùng với đó là quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm để kết quả Chỉ số CCHC được xác định chính xác, khách quan. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chất, sát hơn với tình hình của ngành, địa phương.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Lê

Thực hiện

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới