mask

Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược

Lần đầu tiên Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội. Đây là việc mới, hết sức quan trọng, là khâu then chốt, trực tiếp quyết định đến quá trình xây dựng Quân đội cả trước mắt và lâu dài.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến Dự thảo Đề án.

Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội; là việc mới, hết sức quan trọng, là khâu then chốt, trực tiếp quyết định đến quá trình xây dựng Quân đội cả trước mắt và lâu dài.

Chính vì vậy, việc xây dựng Đề án đòi hỏi phải hết sức công phu, nghiên cứu, xem xét toàn diện, vừa mang tính tổng kết, đánh giá, vừa mang tính định hướng, dự báo về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược ảnh 2
Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu toàn diện, tổng thể các nội dung Đề án; tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian qua; nêu rõ những vấn đề khó, những vấn đề vướng mắc, bất cập hiện nay trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, biện pháp để tháo gỡ… trên tinh thần nói thẳng, nói thật, đi vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề mới đặt ra trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ…

Báo cáo đề dẫn do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày tại hội nghị nêu rõ, Đề án đã được kế thừa kết quả tổng kết hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ Quân đội và 6 năm thực hiện Nghị quyết 769 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Về nội dung, dự thảo Đề án xác định một số nội dung chính, như: Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; xác định một số mục tiêu, yêu cầu, giải pháp thực hiện công tác cán bộ; giải pháp trong công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo cán bộ; quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ; việc tạo nguồn cán bộ trẻ ở các cấp; về xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học ở những lĩnh vực trọng yếu trong Quân đội… 

Tin mới