mask

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước vừa được Quốc hội thông qua.

Sáng nay (23/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và thành lập Ban kiểm phiếu.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu, các đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín ảnh 2
Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.
Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào chiều nay./.

Tin mới