mask

Sở Tài chính cần công bố Bộ Thủ tục hành chính các cấp

(Baonghean.vn) - Làm việc với Sở Tài chính về công tác cải cách hành chính (CCHC), đoàn công tác liên ngành đề nghị đơn vị này cần rà soát, công bố Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện và xã theo quy định.

Ông Phạm Chí Kiên- Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác CCHC của Sở Tài chính
Ông Phạm Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác CCHC của Sở Tài chính

Báo cáo công tác CHCC, ông Phạm Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho thấy: Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC, phân công trách nhiệm rõ ràng; hàng năm Sở ban hành kế hoạch CCHC.

Chiều 31/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Tài chính về công tác CCHC.

Sở tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh nhiều cơ chế, chính sách, các quy định về quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính; triển khai nhiều giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong lề lối làm việc của cơ quan.

Sở Tài chính cũng thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ, tăng thu nhập cho cán bộ và người lao động 4-5 triệu đồng/năm. Sở chỉ đạo triển khai rà soát, công khai TTHC lĩnh vực quản lý của ngành, thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  4 TTHC.

Đồng thời, Sở quan tâm hiện đại hóa công sở, ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Chí Kiên cũng thừa nhận thực hiện công tác CCHC có lúc còn lúng túng; việc tham mưu công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trong một số lĩnh vực còn chậm và chưa cập nhật kịp thời. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số ít phòng, đơn vị chưa nghiêm nên một số ít cán bộ còn vi phạm.

Ông Lê Đình Lý- Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Sở Tài chính cần rà soát công bố bộ TTHC cấp tỉnh, huyện và xã. Ảnh Thanh Lê
Ông Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Sở Tài chính cần rà soát công bố bộ TTHC cấp tỉnh, huyện và xã. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại buổi làm việc, ý kiến của đoàn công tác nhận xét: Sở Tài chính thực hiện công bố bộ TTTHC số lượng còn hạn chế, mới chỉ đạt 4/19 TTHC do Bộ Tài chính quy định...

Liên quan đến tự chủ các cơ quan, đơn vị theo Nghị định 16/2015/ NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Sở chưa chủ động trong việc tham mưu và tham mưu chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, Sở chưa triển khai văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị đặc biệt là khối cấp huyện.

Về hoạt động của Bộ phận một cửa chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động theo đúng quy định, việc kiện toàn tổ chức bộ phận một cửa chưa kịp thời.

Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý đề nghị Sở cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác CCHC; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Sở cần rà soát, xây dựng danh mục công bố Bộ TTHC cấp tỉnh, huyện và xã theo quy định; phối hợp các cơ quan, tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/20015 của Chính phủ./. 

Thanh Lê

Tin mới