mask

Tập trung xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục cho nhà đầu tư

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành ở Nghệ An tiếp tục rà soát, xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và xây dựng sửa đổi Quyết định về trình tự thủ tục đầu tư trên tinh thần đơn giản, thuận lợi, tránh phát sinh thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Tập trung xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục cho nhà đầu tư ảnh 1
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

Văn phòng UBND tỉnh đánh giá, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư đã được thực hiện tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Việc hướng dẫn hồ sơ của các sở, ngành tại trung tâm bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ bản về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn 1 lần.

Việc theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Do vậy, đã tăng cường trách nhiệm của các sở chủ trì trong việc chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Các cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt quy chế làm việc của trung tâm và kỷ cương, kỷ luật hành chính; có phương pháp giao tiếp, ứng xử đúng mực, xác định rõ vai trò đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, không có tình trạng gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư.

Khu công nghiệp VSIP hiện đã thu hút được 28 nhà đầu tư với 30 dự án. Ảnh: Thành Cường
Khu Công nghiệp VSIP hiện đã thu hút được 28 nhà đầu tư với 30 dự án. Ảnh: Thành Cường

Phần lớn các sở, ngành (nhất là các Sở chủ trì) đã nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo và phân công xử lý hồ sơ đầu tư; chủ động tham mưu UBND tỉnh, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan về áp dụng pháp luật vào giải quyết thủ tục đầu tư. Nhiều hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết và xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC liên thông cho các nhà đầu tư còn chưa nghiêm túc, chưa đúng quy định dẫn đến chậm trễ trong giải quyết TTHC; mặt khác, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn thiếu chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến hồ sơ tồn đọng nhiều (có 20/69 hồ sơ tồn đọng do lỗi của nhà đầu tư).

Nhiệm vụ trong thời gian tới, tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và các hồ sơ mới phát sinh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 72 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư mới, với tinh thần sửa đổi là đơn giản, thuận lợi, tránh gây phiền hà, phát sinh thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tập trung xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục cho nhà đầu tư ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021. Ảnh: Phạm Bằng

Các sở, ngành chủ động theo dõi và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án đã có chủ trương, giấy phép đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc tiến độ các dự án KCN VSIP, WHA, Hoàng Mai I, trọng tâm là cấp phép dự án JuTeng. Hỗ trợ xử lý thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2 Dự án Nhà máy Goertek tại KCN WHA. Hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất Dự án KCN Thọ Lộc trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau khi UBND chấp thuận địa điểm và thống nhất nhà đầu tư khu công nghiệp.

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về tình hình thực hiện thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho biết, trong tháng 5/2021, tổng số hồ sơ về đầu tư kinh doanh tiếp nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công là 227 hồ sơ. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận 75 hồ sơ; Sở Xây dựng nhận 51 hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi trường nhận 28 hồ sơ; Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nhận 38 hồ sơ; Cảnh sát PCCC nhận 35 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ đã có kết quả là 141 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trả kết quả đúng hạn là 138 hồ sơ, số hồ sơ trễ hạn là 2 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đang xử lý là 148 hồ sơ, trong đó 86 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý; 62 hồ sơ tồn đọng thuộc lĩnh vực chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tổng số hồ sơ quá hạn là 62 hồ sơ (thuộc lĩnh vực chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Cụ thể, trách nhiệm của nhà đầu tư là 16 hồ sơ (trong quá trình thẩm định các sở, ngành yêu cầu bổ sung điều chỉnh nhưng nhà đầu tư chưa bổ sung theo yêu cầu). Số hồ sơ chưa có ý kiến của các sở, ngành để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp là 1 hồ sơ và UBND các huyện, thành phố, thị xã chưa có ý kiến trả lời đối với 46 hồ sơ để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Tin mới