mask

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Thông và ông Huỳnh Thanh Điền.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ, xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Thông, để nghỉ hưu theo chế độ tại Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 12/8/2019; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thanh Điền, để nghỉ hưu theo chế độ tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 12/8/2019.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tin mới