mask

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì nước

(Baonghean.vn) - "Chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà; là công bộc của dân; hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì nước; luôn luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; luôn luôn tự soi, tự sửa lại mình để không xảy ra những điều không ai mong muốn".

Đây là những lời tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương khai mạc vào sáng 28/12.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương dự hội nghị. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành và được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương. Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành và được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị trong tỉnh. 

Nhìn lại năm 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, mặc dù không hoàn thành một số chỉ tiêu đã đề ra đầu năm, chủ yếu là do nguyên nhân khách quan, năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta.

Những kết quả, thành tích đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ khóa XII của Đảng và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; tạo niềm tin, nguồn lực và động lực mới để nước ta vững bước tiến tới Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội sẽ đề ra. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực, đóng góp to lớn đạt được trong thời gian vừa qua.

Gợi mở một số vấn đề mang tính định hướng cho năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tiến hành Đại hội XIII của Đảng, năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. 

Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn thể hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt ngay từ đầu Nghị quyết  Đại hội khóa XIII của Đảng sắp tới; các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, tính khả thi cao trên tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn; năng động sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và các nhiệm kỳ trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì nước ảnh 3

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đạt được. Vì mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và nhiệm kỳ tới là rất cao, trong khi đất nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. 

Bên cạnh đó, cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII sắp tới; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công cuộc đổi mới; xác định rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là: kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì nước ảnh 4
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, là vấn đề có tính nguyên tắc không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời chỉ rõ cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ biện chứng giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo; kiên định phải gắn liền với sáng tạo, và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý cần xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 gắn với Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững độc lập, tự chủ; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời; giữ vững môi trường, hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì nước ảnh 5
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng lưu ý, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin và sự gắn bó của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa;…

“Chúng ta là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà; là công bộc của dân; hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì nước; luôn luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; luôn luôn tự soi, tự sửa lại mình để không xảy ra những điều không ai mong muốn. Nếu để xảy ra thì không chỉ Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị và Nhân dân mất cán bộ, mà chính chúng ta cũng mất uy tín, danh dự, làm ảnh hưởng và mang đến nỗi đau không chỉ cho chính mình mà cho cả gia đình mình, người thân của mình, đồng chí, đồng đội của mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ những lời gan ruột tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các tỉnh, thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hãy làm việc hết sức mình, trước hết, trên hết là vì dân, vì nước ảnh 6
Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, mong muốn, sau Hội nghị này, với một niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2021 và cả nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì đã đạt được mà bởi cả những trở ngại đã vượt qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì đã đạt được mà bởi cả những trở ngại đã vượt qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì đã đạt được mà cả những trở ngại đã vượt qua; do đó, năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua.

Tin mới