UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh triển khai Đề án 06

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo tháo gỡ các nội dung vướng mắc, đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 249 của UBND tỉnh về xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 1
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 249 của UBND tỉnh về xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06. Nhằm tháo gỡ các nội dung vướng mắc, đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về dịch vụ công trực tuyến:

Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, chuyển đổi, đề xuất chuyển đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với các Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý từ phương thức truyền thống sang thực hiện trên môi trường điện tử; tiếp tục chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục TTHC đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/7/2023.

- Rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình các dịch vụ công do ngành, đơn vị mình quản lý theo 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đồ án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Từ đó, lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác hiệu quả với chính quyền. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Về công tác số hóa, chuẩn hóa dữ liệu:

- Giao Giám đốc các các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có. Tiếp tục tham mưu việc kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

- Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp triển khai rà soát, đánh giá, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên. Chỉ đạo cổng thông tin điện tử khẩn trương xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, lưu trữ và tái sử dụng tài liệu điện tử. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Về hạ tầng công nghệ thông tin:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin của tỉnh theo Văn bản hướng dẫn số 1552/BTTTT ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đảm bảo giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD. Ảnh minh họa: Thành Cường ảnh 2

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD. Ảnh minh họa: Thành Cường

Về việc đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Đề án 06 tỉnh):

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác xác thực, tích hợp, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VnelD, dần thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện giao dịch, thủ tục hành chính.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền Đề án 06 hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của các bộ, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các nội dung vướng mắc, cần tháo gỡ; trên cơ sở đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong quá trình triển khai Đề án 06. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Tổ công tác Đề án 06 tỉnh xem xét, quyết định.

Tin mới